Vad bör ritningar ge uppgift om så att ytskyddet får förväntad kvalitet och livslängd?

Konstruktion

Planeringen av ytbehandling börjar redan i konstruktionsstadiet av ett projekt. Konstruktionens utformning kommer avgöra livslängden på ytbehandlingen, vilket i sig är avgörande för konstruktionens livslängd och hållbarhet. Gemensam nämnare för att prestera en hållbar konstruktion är tillgängligheten till de ytor som skall behandlas. Ytornas bör vara utformade så att damm och fukt inte blir stående. Ansamling av smuts leder till en försämrad slutprodukt.

Lumi – Modernt återbruk genom hela projektet

Hållbarhet

Lumi ligger mellan Resecentrum och Fyrisån i Uppsala och renoveringen av hela fastigheten från 70-talet präglas av ett visionärt återbruk. Bland annat återanvänds så väl stålreglar som gipsskivor från de ibland 40 år gamla innerväggarna och blir ”nya” innerväggar under renoveringen. Plåt från takfläktrummen som rivs återanvänds bland annat till en korgflätad plåtbeklädnad på det nya hiss-schaktet.

Ombruksprosjekt i Arendal

Hållbarhet

Arendal Havn har mye aktivitet i og rundt området om dagen. Da trengs det plass til maskiner og utstyr, pluss litt annen diverse lagerplass. Til denne hensikten trengte man et bygg som kunne huse alle disse funksjonene – men på dette tidspunktet var det knyttet en del usikkerhet rundt materialtilgjengelighet og leveringstider. Så fikk man nyss om et bygg som skulle tas ned, og som kunne flyttes og settes opp til nettopp det formålet det var tiltenkt. Ombruk ble dermed løsningen.

Nominera ditt projekt till Stålbyggnadspriset 2023

Aktuellt, Arkitektur

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.

SSAB och Stena Stål ingår partnerskap för att tillhandahålla fossilfritt stål till den nordiska marknaden

Aktuellt

SSAB har ingått avtal med den svenska ståldistributören Stena Stål som den
första externa distributören att leverera fossilfritt stål på den svenska marknaden med start 2026.

Dimensjonering av bjelker med varierende steghøyde

Konstruktion

Denne artikkelen tar for seg temaet i en nylig utført masteroppgave ved NTNU. Av og til må ingeniøren kunne regne kapasitet til bjelker som har varierende tverrsnittshøyde, eksempelvis oppsveiste I-bjelker der stegplaten har lineært varierende høyde (Figur 1). Slike bjelkeutførelser kan være valgt for å oppnå større tverrsnittshøyde og bøyekapasitet i kritisk snitt i en bjelke, større tverrsnitt inn mot hjørner i stålrammer, eller for å etablere takfall langs en takbjelke.

Stålfackverk över nedgången ner till T-Stadshagen

Stål gör det möjligt

Stål & Rörmontage har tillverkat en fackverksbalk på 24,3 ton med lådprofiler av ihopsvetsade plåtar med 25-50 mm godstjocklek, stålkvalitet S690. Överram: 500×650, underram: 500×600, diagonaler: 400×450.

MiMo – En länk mellan historia och det moderna

Stål gör det möjligt

MiMo – Mitt i Mölndal, är en del i förändringen av Mölndals innerstad. Där växer det nu fram 40 000 kvm moderna kontor och handelsytor. Bestående av en stomme av IQB balk och IQB pelare från IQB stomsystem.

SL:s nya spårvägsbro över Mälarbanan

Stålbroar

Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats till Helenelund. Det blir 8 km ny spårväg och beställare är SL/Trafikförvaltningen. Entreprenadkontraktet tilldelades Gülermak vilka i och med entreprenadformen (totalentreprenad) ansvarar för både projektering och utförande. I projektet hjälper ELU Gülermak med att ta fram bygghandlingar för anläggningskonstruktioner. Längs sträckan finns ett antal byggnadsverk varav Solvallabron är en av dem.

Oskyddat stål, går det?

Brand

Förra artikeln tryckte på vikten av att hamna rätt tidigt vad gäller brandkrav på den bärande stommen. Det är inte lätt att hamna rätt och även i brandingenjörsskrået finns olika åsikter om vad som gäller och vilka krav som gäller. Processen dit kan vara svår men väl är ställt kommer så nästa problem, kravet ska uppfyllas.

Beteendet av flänsbuckling hos stålbalkar i rostfritt stål med trapetsprofilerade liv -En parametrisk numerisk studie

Konstruktion

Ersättningen av en platt livplåt med en korrugerad hos stålbalkar är ett sätt att öka sjuvbucklingskapaciteten, utan behovet av vertikala avstyvningar. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att reducera materialåtgången, utan någon kompromiss i bärförmåga i skjuvning. Denna lösning har använts i stålkonstruktioner hos flera broar, men även inom husbyggnad runt om i världen. Ett sätt att ytterligare förbättra prestandan hos dessa balkar, och minska unerhållsbehovet under konstruktionens livslängd, är att använda rostfritt stål.

Beteckningar och optioner för stål 

Konstruktion

Alla har väl sett att det ofta finns en radda bokstäver och siffror efter hållfasthetsklassen. Här är ett försök i att bringa klarhet i de vanligaste beteckningarna.