Brandskydda stål – ur konstruktörens perspektiv

Brand

Det finns ett flertal sätt att bygga med stål som bärande konstruktion. Det finns klassiskt pelar/balk-system med lätta bjälklag, pelar-/balk-system med bjälklag av prefabbetong och olika varianter med inbyggda pelare och balkar.

Towards Artificial Intelligence in Architecture

Arkitektur

Advances in artificial intelligence and machine learning are often perceived as a threat to the creative process. But at Foster + Partners, the Applied Research and Development group is rethinking this mindset and embracing machine learning, not to replicate or replace designers, but to enhance our knowledge, instincts and sensitivities, free us from routine tasks, and to optimise and push the boundaries of our designs.

Chalmerister i Telfordland

Arkitektur

Att resa med Arkitektur och Teknikprogrammet är som att resa med en gammal vän. Du vet den där spontana glada individen som ger dig en kram på morgonen, eller den som plötsligt börjar sjunga strupsång för att undersöka hur rummet svarar på tonerna. Eller den där som aldrig riktigt kan hålla med utan prompt måste ha en diskussion om saken. Sanningen är att det är en ganska brokig grupp individer som alla bidrar till att resan aldrig blir riktigt som planerat, men att så många fler saker upptäcks och upplevs.

Partikelbaserad simulering av stålkomponenter

Konstruktion

Vid utformningen av komplexa tekniska detaljer inleds designprocessen normalt av en skissfas. Här genereras idéer och alternativa utformningar prövas mot olika funktioner. Därefter följer en beräkningsfas och fysiska provningar för att simulera beteenden och verifiera och testa prestanda. Beräkningar genomförs idag nästan uteslutande med hjälp av Finita Elementmetoden (FEM) baserad på kontinuumsmekanik där kroppar beskrivs som kontinuerligt sammanhängande volymer.

Nu är Skurubron nästan framme vid andra landfästet!

Aktuellt, Stålbroar

Den nya Skurubron som under våren och sommaren sammanfogats på västra sidan av Skurusund har idag nästan nått fram till östra sidan.

Lyra – ny vattenreservoar i Örebro

Stål gör det möjligt

Lyran är arvtagaren till den kända Svampen i Örebro som inte längre räcker till ett växande Örebro. Projektet startade som en arkitekturtävling som avgjordes hösten 2016. Bygget startade våren 2020 och planeras färdigställd till hösten 2022. Stålskärmen kring själva vattenreservoaren i betong är tillverkad av Corténstål och väger 900 ton. Höjden av reservoaren är anpassad så att vattenytan är densamma som i Svampen, vilket innebär att trycket i stadens vattennät är oförändrat så att inga förstärkningsåtgärder krävs.

Pallarkojan i Hyllie stadsdelspark

Stål gör det möjligt

Pallarkojan står i den första etappen av Hyllievångsparken i Malmö. Byggnaden är ritad av Marcus Abrahamsson i samarbete med Plot Studio och Structor samt Luxera som stått för belysningsdesign. Kojan står nu vackert omgiven av frukträden i lunden.

Langerbalksbro över Bomarsund på Åland

Stål gör det möjligt, Stålbroar

Bron vid Bomarsund var en klassisk bågbro i betong med farbanan är upphängd med stålstag. Bron var inte dimensionerad för dagens trafiklaster och hade därför beständighetsproblem och måste ersättas. Bron hade också endast ett körfält, vilket är fallet på de flesta av Ålands broar, som medför stopp för trafiken vid exempelvis beläggningsarbeten. Efter några inledande studier bestämde Ålands Landskapsregering att en liknande bro var mest lämpad på den historiskt intressanta platsen.

Gullbergsbron – fackverksbro för tågtrafik

Stål gör det möjligt, Stålbroar

Gullbergsbron är en av flera stålbroar på projektet E01 Olskroken Planskildhet. Bron utgör en del av utbyggnationen av västlänken. Bron är en fackverksbro av stål från Nordec för tågtrafik och innefattar två farbanor, en åt vardera riktningen, som är 58 m lång och 13m bred. Höjden på fackverket är 10 m, och brons totala vikt är 510 ton.

Björkbornsbron träbeklädd stålbrobåge

Stål gör det möjligt, Stålbroar

En ny GC-bro med fritt brospann på 48 m med inspänd 10 m hög brobåge i förlängnings av allén vid Alfreds Nobels Björkborns Herrgård i Karlskoga. Brodäckets yttersidor och bågen är beklädda med cederträ.

Byggnadsklassificering av stålhallar

Brand

Vid dimensionering av stålhallar är det viktigt att veta vilken brandteknisk byggnadsklass (Br0-3) som gäller för den byggnad som ska uppföras. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta byggnadsklassen kan i praktiken motsvara fem brandgipsskivor i skydd. Att tidigt ta in en brandkonsult är ett sätt att navigera i det här men det är också bra att kompetensutveckla sig själv då en brandskydds¬beskrivning ibland ger väl många alternativ att förhålla sig till i ett förfrågningsunderlag och inte alltid berättar hur lite eller mycket som krävs för att få ett lägre krav.

Skurubron – ur montagehallen lanseras bron ut bit för bit

Stålbroar

Färdas man längs väg 222, över den hundra år gamla Skurubron som tar en över Skurusundet möts man i dag av en silverblänkande montagehall där byggandet av den nya Skurubron pågår för fullt. Under det kommande året kommer 5800 ton stål att göra ett språng ut ur montagehallen på 379 m, passera 4 stöd för att sedan landa på andra sidan, redo att möta trafiken med sin bredd på 31 meter