Tegellådan – Bryggeripub med stålstomme

Stål gör det möjligt

I slutet av mars öppnar TegelLådan i Stockholm. Det blir en restaurang, ölbar, taproom och bryggeri med strävan att vara en familjär mittpunkt i det växande bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden.

Logistikbyggnad med återbrukat stål till stommen

Hållbarhet, Stål gör det möjligt

EAB har genomfört ett pilotprojekt, tillsammans med Stena Stål och vår kund Troax, där vi använder återbrukat stål i form av balkar som hämtats från en produktionsanläggning i Göteborg. Det nya i projektet, är att vi återbrukar balkar från ett projekt som initialt inte producerats på EAB.

Hybridkonstruktion till Himmerfjärdsverket

Stål gör det möjligt

Himmerfjärdsverket i Grödinge utanför Stockholm får en ordentlig om- och tillbyggnation för att kunna möta nya och tuffare reningskrav. Verket som drivs av SYVAB tar dagligen emot cirka 120 000 m3 avloppsvatten som ska renas, från 350 000 människor i olika kommuner runtom Stockholm. Den nya anläggningen planeras vara klart 2026 där Veidekke Sverige står som huvudentreprenör.

Dramatens och Operans produktionscenter

Stål gör det möjligt

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB flyttar sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. Projektet omfattar en nybyggnad om ca 14 100 kvm vilka kommer att rymma ateljéer och verkstäder, två repetitionssalar varav den ena kommer att användas för mindre uppsättningar med publik.

Stålfackverk över nedgången ner till T-Stadshagen

Stål gör det möjligt

Stål & Rörmontage har tillverkat en fackverksbalk på 24,3 ton med lådprofiler av ihopsvetsade plåtar med 25-50 mm godstjocklek, stålkvalitet S690. Överram: 500×650, underram: 500×600, diagonaler: 400×450.

MiMo – En länk mellan historia och det moderna

Stål gör det möjligt

MiMo – Mitt i Mölndal, är en del i förändringen av Mölndals innerstad. Där växer det nu fram 40 000 kvm moderna kontor och handelsytor. Bestående av en stomme av IQB balk och IQB pelare från IQB stomsystem.

Ny GC-bro i Lindesberg

Stål gör det möjligt, Stålbroar

I Lindesberg har en 39 meter lång bro i rostfritt stål lyfts på plats under oktober i år. En gång- och cykelbro knyter sedan länge samman Loppholmarna med gymnasieskolan och Lindesbergs Arena i Lindesberg.

En utmanande stomkonstruktion ovanpå Norra Länken i Stockholm

Stål gör det möjligt

Forskaren blir en del av Stockholms världsledande Life Science Center. Byggnaden skall inrymma kontors- och utställningslokaler inklusive restauranger och caféer. Totalt består byggnaden av tio våningsplan, varav två våningar är under mark, med en totalyta på ca 30 000 kvadratmeter BTA.

Höglager med speciella stålpelare

Stål gör det möjligt

I Bålsta bygger Logicenters en 72 000 m2 stor logistikanläggning fören VVS-grossist för ett toppmodernt och högautomatiserat centrallager. Ett bottenplan på 62 000 m2 och ett enresolplan på 10 000 m2. Byggnadshöjden varierar från 16 till 30 meter. Byggnaden ska ha Breeam Excellent certifiering.

Lyra – ny vattenreservoar i Örebro

Stål gör det möjligt

Lyran är arvtagaren till den kända Svampen i Örebro som inte längre räcker till ett växande Örebro. Projektet startade som en arkitekturtävling som avgjordes hösten 2016. Bygget startade våren 2020 och planeras färdigställd till hösten 2022. Stålskärmen kring själva vattenreservoaren i betong är tillverkad av Corténstål och väger 900 ton. Höjden av reservoaren är anpassad så att vattenytan är densamma som i Svampen, vilket innebär att trycket i stadens vattennät är oförändrat så att inga förstärkningsåtgärder krävs.

Pallarkojan i Hyllie stadsdelspark

Stål gör det möjligt

Pallarkojan står i den första etappen av Hyllievångsparken i Malmö. Byggnaden är ritad av Marcus Abrahamsson i samarbete med Plot Studio och Structor samt Luxera som stått för belysningsdesign. Kojan står nu vackert omgiven av frukträden i lunden.

Langerbalksbro över Bomarsund på Åland

Stål gör det möjligt, Stålbroar

Bron vid Bomarsund var en klassisk bågbro i betong med farbanan är upphängd med stålstag. Bron var inte dimensionerad för dagens trafiklaster och hade därför beständighetsproblem och måste ersättas. Bron hade också endast ett körfält, vilket är fallet på de flesta av Ålands broar, som medför stopp för trafiken vid exempelvis beläggningsarbeten. Efter några inledande studier bestämde Ålands Landskapsregering att en liknande bro var mest lämpad på den historiskt intressanta platsen.