Visst ses vi på Stålbyggnadsdagen?

Aktuellt

Boka in den 19 oktober och anmäl er till Stålbyggnadsdagen, deltagarlistan fylls på hela tiden så missa inte chansen att få vara med på årets dag i Stålbyggnadsbranschen!

Miljökrav på rostskyddsmålning

Ytskyddstipset

I dagens alltmer miljötänkande samhälle ställs fler och hårdare krav på produkter inom alla branscher, och inte minst inom rostskyddsbranschen. Olika generella sammanfattande listor tas fram för att underlätta kravställning vid upphandlingar av projekt. Dessa listor kan både underlätta och försvåra då dem sällan är anpassade för den enskilda färgtypen. Genom felaktigt användande av dessa listor riskeras hållbarheten för både miljö och slutprodukten.

Brandkrav för stål i hallar med limträ

Brand

Det har skrivits spaltmeter om olika materials styrkor och svagheter i förhållande till brand och det finns ingen anledning att kasta mer ved på den brasan. Det är i stället bättre att fokusera på de olika byggmaterialens samverkan och var de kan göra störst nytta för varandra. Den här samverkan ger upphov till att samma konstruktion behöver klara brandkraven på lite olika sätt. Precis som för stålkonstruktioner finns en uppsjö av olika stomlösningar för trä och fokus här ligger därför på hallbyggnader med limträstomme och hur stålet i konstruktionerna kan lösas med minsta möjliga mankemang.

Hybridkonstruktion i påbyggnaden på Lumi-projektet

Konstruktion

Stomkonstruktioner till husbyggnader utnyttjas alltid bäst om man använder rätt material på rätt plats. Idag vill man av klimatskäl bygga husbyggnader med KL-trä. Men ofta blir det en ännu bättre val med en hybridkonstruktion där ett KL-bjälklag kombineras med en stålbalk och stålpelare för att utnyttja våningsytan och våningshöjden. I Lumi-projektet i Uppsala har man valt den konstruktionen i påbyggnaden på två våningar.

Hybridkonstruktion till Himmerfjärdsverket

Stål gör det möjligt

Himmerfjärdsverket i Grödinge utanför Stockholm får en ordentlig om- och tillbyggnation för att kunna möta nya och tuffare reningskrav. Verket som drivs av SYVAB tar dagligen emot cirka 120 000 m3 avloppsvatten som ska renas, från 350 000 människor i olika kommuner runtom Stockholm. Den nya anläggningen planeras vara klart 2026 där Veidekke Sverige står som huvudentreprenör.

Vad gör jag om min uppdragsgivare har gått i konkurs?

Aktuellt

I en osäker tid efter en pandemi och krig i Europa har världsekonomin förändrats. Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige har bromsat in, och antalet konkurser i byggbranschen har ökat. Detta kan också komma bli problem för medlemsföretagen i Stålbyggnadsinstitutet.

Stålbyggnadspriset 2023 – Slutnominerade projekt

Arkitektur

Många bra projekt nominerades till Stålbyggnadspriset 2023. Juryn har nu gått igenom alla projekten och utsett tio projekt som går vidare till nästa steg för en mer utförlig genomgång. Därefter kommer juryn att ta fram och presentera finalisterna under september. Prisutdelningen kommer sedan att ske på Stålbyggnadsdagen 19 oktober i Stockholm.

Dramatens och Operans produktionscenter

Stål gör det möjligt

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB flyttar sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. Projektet omfattar en nybyggnad om ca 14 100 kvm vilka kommer att rymma ateljéer och verkstäder, två repetitionssalar varav den ena kommer att användas för mindre uppsättningar med publik.

Begränsning av nedböjningar i tak till hallbyggnader

Konstruktion

Dimensioneringen av bärande takplåt till hallbyggnader utförs i huvudsak av det företag som tillverkar takplåten. Anledningen till att det ser ut så är flera men en av dom är att tunnplåtsteknik utgör ett specialistområde inom ämnet stålbyggnad som få byggnadskonstruktörer i konsultbranschen behärskar fullt ut.

Brandskydda stål – ur montörens perspektiv

Brand

Det är nu som alla visioner och bedömningar ska bli verklighet. Att konstruktionen ser så öppen och slät ut som arkitekten tänkte sig, att det är rätt mängder som kommer att appliceras och på rätt ställe. Det är mycket som ska bli rätt och det är därför mycket som kan bli fel.

Blockskjuvbrott efter överbelastning fällde Trettenbron i trä

Aktuellt, Konstruktion

Trettenbron på länsväg 254 i norska Gudbrandsdalen kollapsade på måndag den 15 augusti kl. 07:33. En personbil och en lastbil med släpvagn lastad med kalk befann sig på bron vid kollapsen men inga personer skadades. Tretten-bron var en fackverksbro av limträ och stål, och byggdes av Statens vegvesen år 2012 som en del av projektet E6 Øyer-Tretten. Bron kollapsade efter att ha varit i drift i ungefär tio år och två månader.

Vänta med att tillämpa den andra generationens eurokoder

Aktuellt

De första delarna i den andra generationens eurokoder är nu färdigställda av CEN. Vartefter de färdigställs går de att hitta hos SIS i Sverige. Eftersom de, nu gällande, nationella valen till eurokoderna är baserade på den första generationens eurokoder har myndigheterna, Boverket och Transportstyrelsen, enats om följande: