Årets mottagare av Silverbalken – Thomas Darholm

Aktuellt

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Silverbalken delades ut för 49:e året i rad och togs emot av Thomas Darholm vid en ceremoni under Stålbyggnadsdagen 19 oktober.

Varvsbron vann Stålbyggnadspriset 2023

Arkitektur

Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 19 oktober i Stockholm, delade Stålbyggnadsinstitutet ut Stålbyggnadspriset. Priset gick till Varvsbron som akrobatiskt spänner över hamnbassängen i Helsingborg.

EN 15804+A2 – Ett år efter implementering

Hållbarhet

Vad innebär EN 15804+A2 EPD-data för dig och hur kan du övergå till att använda dem i dina LCA-beräkningar?
Det nya tillägget i standarden EN 15804+A2 (Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler) har varit obligatorisk för tillverkare i ett helt år nu. Den här artikeln belyser utmaningar med övergången och vad den innebär för dig.

Pilotprojekt – klimatbesparing på 97 procent för återvunnet stål

Hållbarhet

För drygt ett år sedan påbörjades samarbetet mellan Sweco, Tibnor och DEKRA, för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Nu har det första återbrukade stålet sålts och monterats, och resultatet är positivt: en klimatbesparing på 97 procent, samtidigt som priset inte överstiger det för nytt stål.

Förbehandling – Grunden till Ytbehandlingens kvalitet

Ytskyddstipset

Starten för all ytbehandling utgörs av underlaget som ytbehandlingen utförs på. Begreppet förbehandling inkluderar i dagligt tal både mekaniskt utförande och renhet samt råhet. Alla tre parametrarna påverkar ytskyddets livslängd på konstruktionen. Detta kan lätt leda till missuppfattningar och fel utförande om man inte tydligt specificerar kraven vid upphandling eller på ritning etc. Det är viktigt att känna till de olika förbehandlingskraven samt hjälpmedel för att specificera dessa.

Globen byggs om invändigt för en ny publikupplevelse

Aktuellt, Konstruktion

Hur kan man skapa en bättre stämning, intimitet och akustik i Globen för alla typer av evenemang? – NCC ska under 2024 renovera och modernisera Avicii Arena / Stockholm Globe Arena. Man tillför en ny stålkonstruktion (ca 1000 ton) vilken monteras runt ekvatorn i arenarummet som grund för ny rigg och ett nytt skjutbart akustiktak som också kompletteras med ett elektro-akustiskt ljudsystem. Befintliga läkare C rivs och ersätts av gondollounger som kommer att tillföra en helt ny publikupplevelse. Skjutbara teleskopläktare och nuvarande 14 000 läktarstolar ersätts och effektiviseras.

Möjligheternas byggregler

Aktuellt, Brand

Det finns många anledningar till att stål är ett så spännande byggmaterial när det kommer till brand. Dels är det väldigt känsligt för höga temperaturer, dels är det segt och klarar olyckshändelser bra. Vilken av de här två egenskaperna som lyfts fram beror i stor utsträckning på vem det är som vill bevisa sin poäng och samtalet haltar ofta när det kommer till funktion vid brand. Extra spännande blir det när det ska skrivas materialneutrala byggregler som idag.

Bro i Stöde förstärks med HFMI

Stålbroar

Ökad trafikmängd och tunga transporter gör att Trafikverket vill höja bärighetsklassen på bron i Stöde till BK4. Uppdraget utförs av Svevia som har påbörjat arbetet. I anslutning till arbetet genomförs också ett fullskaleprov av en metod som ska ge stålet en högre hållfasthet.
Svevias uppdrag är att förstärka brons stålkonstruktion genom att svetsa på mer stål. Projektet innebär omfattande arbete med svetsning, blästring och målning.

Logistikbyggnad med återbrukat stål till stommen

Hållbarhet, Stål gör det möjligt

EAB har genomfört ett pilotprojekt, tillsammans med Stena Stål och vår kund Troax, där vi använder återbrukat stål i form av balkar som hämtats från en produktionsanläggning i Göteborg. Det nya i projektet, är att vi återbrukar balkar från ett projekt som initialt inte producerats på EAB.

Fyra finalister till Stålbyggnadspriset 2023

Aktuellt, Arkitektur

Juryn har nu utsett fyra finalister till Stålbyggnadspriset. De fyra finalisterna kommer att presenteras på Stålbyggnadsdagen 19 oktober där vinnaren sedan avslöjas och får ta emot statyetten.

Visst ses vi på Stålbyggnadsdagen?

Aktuellt

Boka in den 19 oktober och anmäl er till Stålbyggnadsdagen, deltagarlistan fylls på hela tiden så missa inte chansen att få vara med på årets dag i Stålbyggnadsbranschen!

Miljökrav på rostskyddsmålning

Ytskyddstipset

I dagens alltmer miljötänkande samhälle ställs fler och hårdare krav på produkter inom alla branscher, och inte minst inom rostskyddsbranschen. Olika generella sammanfattande listor tas fram för att underlätta kravställning vid upphandlingar av projekt. Dessa listor kan både underlätta och försvåra då dem sällan är anpassade för den enskilda färgtypen. Genom felaktigt användande av dessa listor riskeras hållbarheten för både miljö och slutprodukten.