Vänta med att tillämpa den andra generationens eurokoder

Aktuellt

De första delarna i den andra generationens eurokoder är nu färdigställda av CEN. Vartefter de färdigställs går de att hitta hos SIS i Sverige. Eftersom de, nu gällande, nationella valen till eurokoderna är baserade på den första generationens eurokoder har myndigheterna, Boverket och Transportstyrelsen, enats om följande:

Korrigering vid beräkning av instabilitet med allmän metod

Aktuellt, Konstruktion

Vid kontroll av bärförmåga vid instabilitet för tryckta och böjda bärverksdelar används oftast interaktionsformlerna i avsnitt 6.3.3 EN 1993-1-1. Men ska till exempel en bärverksdel med enkelsymmetriskt eller varierande tvärsnitt kontrolleras måste annan metod användas. Ett av alternativen finns i efterföljande avsnitt, 6.3.4 – Allmän metod för sidoknäckning och vippning av bärverksdelar.

Återbruk av stålbalkar från provisorisk skolbyggnad

Hållbarhet

På Kvarnholmen, Nacka, har Ebba Braheskolan senaste fyra åren haft en provisorisk Skolbyggnad. Byggnaden har bestått av moduler placerade på ett kraftigt ramverk av stålbalkar. Nu står den nya skolan färdig och uppdraget att riva den provisoriska konstruktionen gick till Rival Bygg Rivning Demontering AB. Tillsammans med beställaren så projekterade man för att kunna återbruka så mycket som möjligt av
stålet som ramverket bestod av.

Vad bör ritningar ge uppgift om så att ytskyddet får förväntad kvalitet och livslängd?

Konstruktion

Planeringen av ytbehandling börjar redan i konstruktionsstadiet av ett projekt. Konstruktionens utformning kommer avgöra livslängden på ytbehandlingen, vilket i sig är avgörande för konstruktionens livslängd och hållbarhet. Gemensam nämnare för att prestera en hållbar konstruktion är tillgängligheten till de ytor som skall behandlas. Ytornas bör vara utformade så att damm och fukt inte blir stående. Ansamling av smuts leder till en försämrad slutprodukt.

Lumi – Modernt återbruk genom hela projektet

Hållbarhet

Lumi ligger mellan Resecentrum och Fyrisån i Uppsala och renoveringen av hela fastigheten från 70-talet präglas av ett visionärt återbruk. Bland annat återanvänds så väl stålreglar som gipsskivor från de ibland 40 år gamla innerväggarna och blir ”nya” innerväggar under renoveringen. Plåt från takfläktrummen som rivs återanvänds bland annat till en korgflätad plåtbeklädnad på det nya hiss-schaktet.

Ombruksprosjekt i Arendal

Hållbarhet

Arendal Havn har mye aktivitet i og rundt området om dagen. Da trengs det plass til maskiner og utstyr, pluss litt annen diverse lagerplass. Til denne hensikten trengte man et bygg som kunne huse alle disse funksjonene – men på dette tidspunktet var det knyttet en del usikkerhet rundt materialtilgjengelighet og leveringstider. Så fikk man nyss om et bygg som skulle tas ned, og som kunne flyttes og settes opp til nettopp det formålet det var tiltenkt. Ombruk ble dermed løsningen.

Nominera ditt projekt till Stålbyggnadspriset 2023

Aktuellt, Arkitektur

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.

SSAB och Stena Stål ingår partnerskap för att tillhandahålla fossilfritt stål till den nordiska marknaden

Aktuellt

SSAB har ingått avtal med den svenska ståldistributören Stena Stål som den
första externa distributören att leverera fossilfritt stål på den svenska marknaden med start 2026.

Dimensjonering av bjelker med varierende steghøyde

Konstruktion

Denne artikkelen tar for seg temaet i en nylig utført masteroppgave ved NTNU. Av og til må ingeniøren kunne regne kapasitet til bjelker som har varierende tverrsnittshøyde, eksempelvis oppsveiste I-bjelker der stegplaten har lineært varierende høyde (Figur 1). Slike bjelkeutførelser kan være valgt for å oppnå større tverrsnittshøyde og bøyekapasitet i kritisk snitt i en bjelke, større tverrsnitt inn mot hjørner i stålrammer, eller for å etablere takfall langs en takbjelke.

Stålfackverk över nedgången ner till T-Stadshagen

Stål gör det möjligt

Stål & Rörmontage har tillverkat en fackverksbalk på 24,3 ton med lådprofiler av ihopsvetsade plåtar med 25-50 mm godstjocklek, stålkvalitet S690. Överram: 500×650, underram: 500×600, diagonaler: 400×450.

MiMo – En länk mellan historia och det moderna

Stål gör det möjligt

MiMo – Mitt i Mölndal, är en del i förändringen av Mölndals innerstad. Där växer det nu fram 40 000 kvm moderna kontor och handelsytor. Bestående av en stomme av IQB balk och IQB pelare från IQB stomsystem.

SL:s nya spårvägsbro över Mälarbanan

Stålbroar

Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats till Helenelund. Det blir 8 km ny spårväg och beställare är SL/Trafikförvaltningen. Entreprenadkontraktet tilldelades Gülermak vilka i och med entreprenadformen (totalentreprenad) ansvarar för både projektering och utförande. I projektet hjälper ELU Gülermak med att ta fram bygghandlingar för anläggningskonstruktioner. Längs sträckan finns ett antal byggnadsverk varav Solvallabron är en av dem.