Temahallen – en välkänd hallbyggare

Stålentreprenör

Temahallen är ett känt varumärke i Sverige som står för lång erfarenhet inom branschen och hög kvalitet på alla ingående komponenter i sina hallar. Hallstommarna tillverkas i en modern verkstad i Vinslöv.

En utmanande stomkonstruktion ovanpå Norra Länken i Stockholm

Stål gör det möjligt

Forskaren blir en del av Stockholms världsledande Life Science Center. Byggnaden skall inrymma kontors- och utställningslokaler inklusive restauranger och caféer. Totalt består byggnaden av tio våningsplan, varav två våningar är under mark, med en totalyta på ca 30 000 kvadratmeter BTA.

Höglager med speciella stålpelare

Stål gör det möjligt

I Bålsta bygger Logicenters en 72 000 m2 stor logistikanläggning för VVS-grossisten Dahl för ett toppmodernt och högautomatiserat centrallager. Ett bottenplan på 62 000 m2 och ett enresolplan på 10 000 m2. Byggnadshöjden varierar från 16 till 30 meter. Byggnaden ska ha Breeam Excellent certifiering.

Revolusjonerer stålbygging med lasersveising

Stålbroar, Svetsning

Automatisert laser- og laserhybridsveising kan revolusjonere stålbygging og føre til at vi igjen får en betydelig norsk stålindustri. Ny sveisemetodikk er mindre energikrevende og en god prosesslinje gir meget god sveisekvalitet. Teknologien har vært benyttet i over 20 år i bil- og skipsindustrien, men gjennom FOU-prosjektene Frønes bru og Ya bru for Statens Vegvesen er metodikken første gang benyttet i brubygging. Vegvesenet har behov for å kutte både kostnader og utslipp på de store fjordkryssingene, og pilotbruene har gitt verdifull erfaring og vist at det er realistisk med produksjon av disse bruene i Norge.

Brandskydda stål – ur konstruktörens perspektiv

Brand

Det finns ett flertal sätt att bygga med stål som bärande konstruktion. Det finns klassiskt pelar/balk-system med lätta bjälklag, pelar-/balk-system med bjälklag av prefabbetong och olika varianter med inbyggda pelare och balkar.

Towards Artificial Intelligence in Architecture

Arkitektur

Advances in artificial intelligence and machine learning are often perceived as a threat to the creative process. But at Foster + Partners, the Applied Research and Development group is rethinking this mindset and embracing machine learning, not to replicate or replace designers, but to enhance our knowledge, instincts and sensitivities, free us from routine tasks, and to optimise and push the boundaries of our designs.

Chalmerister i Telfordland

Arkitektur

Att resa med Arkitektur och Teknikprogrammet är som att resa med en gammal vän. Du vet den där spontana glada individen som ger dig en kram på morgonen, eller den som plötsligt börjar sjunga strupsång för att undersöka hur rummet svarar på tonerna. Eller den där som aldrig riktigt kan hålla med utan prompt måste ha en diskussion om saken. Sanningen är att det är en ganska brokig grupp individer som alla bidrar till att resan aldrig blir riktigt som planerat, men att så många fler saker upptäcks och upplevs.

Partikelbaserad simulering av stålkomponenter

Konstruktion

Vid utformningen av komplexa tekniska detaljer inleds designprocessen normalt av en skissfas. Här genereras idéer och alternativa utformningar prövas mot olika funktioner. Därefter följer en beräkningsfas och fysiska provningar för att simulera beteenden och verifiera och testa prestanda. Beräkningar genomförs idag nästan uteslutande med hjälp av Finita Elementmetoden (FEM) baserad på kontinuumsmekanik där kroppar beskrivs som kontinuerligt sammanhängande volymer.

Nu är Skurubron nästan framme vid andra landfästet!

Aktuellt, Stålbroar

Den nya Skurubron som under våren och sommaren sammanfogats på västra sidan av Skurusund har idag nästan nått fram till östra sidan.

Lyra – ny vattenreservoar i Örebro

Stål gör det möjligt

Lyran är arvtagaren till den kända Svampen i Örebro som inte längre räcker till ett växande Örebro. Projektet startade som en arkitekturtävling som avgjordes hösten 2016. Bygget startade våren 2020 och planeras färdigställd till hösten 2022. Stålskärmen kring själva vattenreservoaren i betong är tillverkad av Corténstål och väger 900 ton. Höjden av reservoaren är anpassad så att vattenytan är densamma som i Svampen, vilket innebär att trycket i stadens vattennät är oförändrat så att inga förstärkningsåtgärder krävs.

Pallarkojan i Hyllie stadsdelspark

Stål gör det möjligt

Pallarkojan står i den första etappen av Hyllievångsparken i Malmö. Byggnaden är ritad av Marcus Abrahamsson i samarbete med Plot Studio och Structor samt Luxera som stått för belysningsdesign. Kojan står nu vackert omgiven av frukträden i lunden.

Langerbalksbro över Bomarsund på Åland

Stål gör det möjligt, Stålbroar

Bron vid Bomarsund var en klassisk bågbro i betong med farbanan är upphängd med stålstag. Bron var inte dimensionerad för dagens trafiklaster och hade därför beständighetsproblem och måste ersättas. Bron hade också endast ett körfält, vilket är fallet på de flesta av Ålands broar, som medför stopp för trafiken vid exempelvis beläggningsarbeten. Efter några inledande studier bestämde Ålands Landskapsregering att en liknande bro var mest lämpad på den historiskt intressanta platsen.