Omvandlingen av Gjuteriet

Arkitektur, Hållbarhet

I Malmö har arkitekt Kjellander Sjölander tillsammans med entreprenören Peab omvandlat Gjuteri åt beställaren Varvstaden till en ny och modern byggnad. Med fokus på återbruk av material visar projektet hur vi kan utveckla det redan byggda utifrån cirkulära strategier med inriktning på mötesplatser och urban aktivitet. Den karakteristiska byggnadsruinen har fått nytt liv och berättar en mångbottnad historia om hamnmiljöns olika epoker.

Överföring av tryckkrafter genom anliggning vid fotplåtar

Konstruktion

Många svetsade T-förband kan typiskt utsättas för både drag- och tryckspänningar där de sistnämnda oftast är mycket större. Att dimensionera dessa svetsar för tryckspänningar leder vanligtvis till stora dimensioner och det är därför fördelaktigt att kunna förutsätta att tryckkrafter överförs genom anliggning mellan de anslutande delarna. På så sätt kan svetsarna dimensioneras enbart för eventuella dragspänningar vilket ger mindre svetsdimensioner.

Att se det gröna i det gråa

Arkitektur, Hållbarhet

När den här krönikan skrivs, står jag och väntar i vintervinden på tågperrongen i Stockholms central. Det är kallt och jag fluffar upp halsduken långt över hakan.
Jag har precis varit moderator för konferensen ”Stålet i den cirkulära omställningen” som arrangerades av Celsa Nordic Recyling. På scenen intog inga mindre än Skanska Sverige, Stålbyggnadsinstitutet och Upphandlingsmyndigheten för att inspirera 65 gäster i hur det går att se det gröna i det gråa, samt att äta en cirkulär frukost levererad av Sopköket.

Återbruk när ArkDes presenterar nytt museum

Hållbarhet

ArkDes—museet på Skeppsholmen i Stockholm är stängt för renovering sedan augusti 2023. Halvvägs mot målet och öppningsdatum den 14 juni har huset förändrats till en byggarbetsplats. Men inte i vanlig mening, det yttre skalet på byggnaden är helt intakt. Utställningssalarnas belysning sitter kvar. Väggar, tak och golv är oförändrade så när som ett nytt lager vit färg och ett pågående arbete med bättre ventilation. I stället fungerar lokalerna som både lager och byggarbetsplats där återbruk står i centrum.

Projekteringsverktyg för återbruk av bärande stål

Hållbarhet

De senaste årens intresse för återbruk har resulterat i rapporter och riktlinjer som belyser olika aspekter av återbruksprocessen. Dock kvarstår ett gap mellan teori och praktik då projekt byggda av återbrukade bärverksdelar fortfarande är relativt ovanliga. Det finns också brist på kunskap hos konstruktörer kring hur tillgängliga återbrukade bärverksdelar kan arbetas in i projekt. Med detta som utgångspunkt skrev vi hösten 2023 vårt examensarbete “Integrating Reused Steel Elements in Structural Design” på Chalmers och WSP. I examensarbetet utvecklades ett projekteringsverktyg där återbrukade bärverksdelar i stål matchas mot en stomme i syfte att minimera mängden inbyggda CO2 ekvivalenter.

Den första miljödeklarationen för återbrukad stålbalk

Aktuellt, Hållbarhet

Stena Stål tar nu ytterligare ett steg i arbetet med att erbjuda sina kunder hållbara produkter och tjänster. Genom att få tillgång tillförlitlig och jämförbar information om produkters miljöpåverkan, Environmental Product Declaration (EPD), får kunderna ett bra underlag för till exempel upphandlingar, miljöcertifieringar och hållbarhetsrapporter. Nu utökas EPD även till att omfatta återbrukad balk.

Tegellådan – Bryggeripub med stålstomme

Stål gör det möjligt

I slutet av mars öppnar TegelLådan i Stockholm. Det blir en restaurang, ölbar, taproom och bryggeri med strävan att vara en familjär mittpunkt i det växande bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden.

Ombruk av offshore konstruksjoner

Arkitektur, Hållbarhet

Nordic Circles bruker stålplater tatt ut fra gamle skip og oljeplattformer til å lage nye byggematerialer. Det krever helt nye prosedyrer for å sertifisere og godkjenne stålet.

Fra slakteri til museum

Arkitektur, Hållbarhet

Sortland kommune og Museum Nord skal bygge GaiaVesterålen-museet av gjenbruksmaterialer. Dette skjer blant annet gjennom et internasjonalt forskningsprosjekt på resirkulering av betong. Museet skal være klimanøytralt i både bygg og drift. Innholdet i museet blir en banebrytende utstilling som forteller om livet i Vesterålen, naturen og havet – i fortid, nåtid, fremtid. I tillegg vil bygget ha et forskningssenter om klima, miljø og bærekraftige lokalsamfunn.

Förenklad dimensionering av oarmerade betongfyllda stålrör för brandlast

Konstruktion

I nummer 2- 2021 skrev Jan Stenmark en artikel om dimensionering av samverkanspelare av betongfyllda stålrör. I denna artikel förslås en förenklad branddimensionering på samma tema.

Eftermontage i betong – sprucket eller osprucket?

Fästelementtipset

Det är ofta stålkonstruktioner behöver fästas in i betongkonstruktioner i efterhand. Allt från upphängning av installationer till infästning för balkupplag. Typerna av infästningar för eftermontage är nästan oändligt; expandrar, betongskruvar, kemankare, och så vidare. I den djungeln är det lätt att missa en viktig aspekt. Nämligen om betongen ska räknas som sprucken eller osprucken.

Världens första robotsvetsade automatiserade bro

Stålbroar

Bron över älven Ya, som ligger inbäddad i vackra norska naturen, uppfördes 2022 och bryter ny mark inom innovativ brobyggnad. Ya-bron ligger längs riksväg 3 i Tynset och är unik i sitt slag – det är världens första bilbro byggd med automatiserad, robotiserad lasersvetsning. Den 48 meter långa och 9,6 meter breda bron med en höjdskillnad på 1,6 meter är banbrytande inom modernt brobyggande. Ya-bron har ett enda spann och är byggd för att hålla i hela 100 år.