Globen byggs om invändigt för en ny publikupplevelse

Aktuellt, Konstruktion

Hur kan man skapa en bättre stämning, intimitet och akustik i Globen för alla typer av evenemang? – NCC ska under 2024 renovera och modernisera Avicii Arena / Stockholm Globe Arena. Man tillför en ny stålkonstruktion (ca 1000 ton) vilken monteras runt ekvatorn i arenarummet som grund för ny rigg och ett nytt skjutbart akustiktak som också kompletteras med ett elektro-akustiskt ljudsystem. Befintliga läkare C rivs och ersätts av gondollounger som kommer att tillföra en helt ny publikupplevelse. Skjutbara teleskopläktare och nuvarande 14 000 läktarstolar ersätts och effektiviseras.

Möjligheternas byggregler

Aktuellt, Brand

Det finns många anledningar till att stål är ett så spännande byggmaterial när det kommer till brand. Dels är det väldigt känsligt för höga temperaturer, dels är det segt och klarar olyckshändelser bra. Vilken av de här två egenskaperna som lyfts fram beror i stor utsträckning på vem det är som vill bevisa sin poäng och samtalet haltar ofta när det kommer till funktion vid brand. Extra spännande blir det när det ska skrivas materialneutrala byggregler som idag.

Bro i Stöde förstärks med HFMI

Stålbroar

Ökad trafikmängd och tunga transporter gör att Trafikverket vill höja bärighetsklassen på bron i Stöde till BK4. Uppdraget utförs av Svevia som har påbörjat arbetet. I anslutning till arbetet genomförs också ett fullskaleprov av en metod som ska ge stålet en högre hållfasthet.
Svevias uppdrag är att förstärka brons stålkonstruktion genom att svetsa på mer stål. Projektet innebär omfattande arbete med svetsning, blästring och målning.

Logistikbyggnad med återbrukat stål till stommen

Hållbarhet, Stål gör det möjligt

EAB har genomfört ett pilotprojekt, tillsammans med Stena Stål och vår kund Troax, där vi använder återbrukat stål i form av balkar som hämtats från en produktionsanläggning i Göteborg. Det nya i projektet, är att vi återbrukar balkar från ett projekt som initialt inte producerats på EAB.

Fyra finalister till Stålbyggnadspriset 2023

Aktuellt, Arkitektur

Juryn har nu utsett fyra finalister till Stålbyggnadspriset. De fyra finalisterna kommer att presenteras på Stålbyggnadsdagen 19 oktober där vinnaren sedan avslöjas och får ta emot statyetten.

Visst ses vi på Stålbyggnadsdagen?

Aktuellt

Boka in den 19 oktober och anmäl er till Stålbyggnadsdagen, deltagarlistan fylls på hela tiden så missa inte chansen att få vara med på årets dag i Stålbyggnadsbranschen!

Interaktiva annonser – öka effekten av er annonsering!

Aktuellt

Funderar du på hur du kan öka effekten av din annonsering i tidningen Stålbyggnad? Svaret är enkelt – satsa på INTERAKTIVA ANNONSER!

Miljökrav på rostskyddsmålning

Ytskyddstipset

I dagens alltmer miljötänkande samhälle ställs fler och hårdare krav på produkter inom alla branscher, och inte minst inom rostskyddsbranschen. Olika generella sammanfattande listor tas fram för att underlätta kravställning vid upphandlingar av projekt. Dessa listor kan både underlätta och försvåra då dem sällan är anpassade för den enskilda färgtypen. Genom felaktigt användande av dessa listor riskeras hållbarheten för både miljö och slutprodukten.

Brandkrav för stål i hallar med limträ

Brand

Det har skrivits spaltmeter om olika materials styrkor och svagheter i förhållande till brand och det finns ingen anledning att kasta mer ved på den brasan. Det är i stället bättre att fokusera på de olika byggmaterialens samverkan och var de kan göra störst nytta för varandra. Den här samverkan ger upphov till att samma konstruktion behöver klara brandkraven på lite olika sätt. Precis som för stålkonstruktioner finns en uppsjö av olika stomlösningar för trä och fokus här ligger därför på hallbyggnader med limträstomme och hur stålet i konstruktionerna kan lösas med minsta möjliga mankemang.

Hybridkonstruktion i påbyggnaden på Lumi-projektet

Konstruktion

Stomkonstruktioner till husbyggnader utnyttjas alltid bäst om man använder rätt material på rätt plats. Idag vill man av klimatskäl bygga husbyggnader med KL-trä. Men ofta blir det en ännu bättre val med en hybridkonstruktion där ett KL-bjälklag kombineras med en stålbalk och stålpelare för att utnyttja våningsytan och våningshöjden. I Lumi-projektet i Uppsala har man valt den konstruktionen i påbyggnaden på två våningar.

Hybridkonstruktion till Himmerfjärdsverket

Stål gör det möjligt

Himmerfjärdsverket i Grödinge utanför Stockholm får en ordentlig om- och tillbyggnation för att kunna möta nya och tuffare reningskrav. Verket som drivs av SYVAB tar dagligen emot cirka 120 000 m3 avloppsvatten som ska renas, från 350 000 människor i olika kommuner runtom Stockholm. Den nya anläggningen planeras vara klart 2026 där Veidekke Sverige står som huvudentreprenör.

Vad gör jag om min uppdragsgivare har gått i konkurs?

Aktuellt

I en osäker tid efter en pandemi och krig i Europa har världsekonomin förändrats. Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige har bromsat in, och antalet konkurser i byggbranschen har ökat. Detta kan också komma bli problem för medlemsföretagen i Stålbyggnadsinstitutet.