Världens första robotsvetsade automatiserade bro

Stålbroar

Bron över älven Ya, som ligger inbäddad i vackra norska naturen, uppfördes 2022 och bryter ny mark inom innovativ brobyggnad. Ya-bron ligger längs riksväg 3 i Tynset och är unik i sitt slag – det är världens första bilbro byggd med automatiserad, robotiserad lasersvetsning. Den 48 meter långa och 9,6 meter breda bron med en höjdskillnad på 1,6 meter är banbrytande inom modernt brobyggande. Ya-bron har ett enda spann och är byggd för att hålla i hela 100 år.

Bygga på ett nytt och hållbart sätt med Weathering-stål

Hållbarhet

Bygg- och anläggningsindustrin står för 39 % av världens CO2-utsläpp. Och i Europa är anläggningsindustrin den största stålkonsumenten. Potentialen för att minska CO2-utsläppen är enorm. Så, hur kan vi bidra genom att göra infrastrukturen mer hållbar? Eller genom att utveckla mer hållbara stål?

AI upptäckte allvarlig skada på en tågbro

Stålbroar

Ett övervakningssystem med Artificiell Intelligens avslöjade en allvarlig spricka i tågbron i Vänersborg, som sedan dess är avstängd i väntan på renovering. I det större perspektivet kan automatiserad övervakning få stor betydelse, då tusentals svenska broar är över 100 år gamla och kräver alltmer tillsyn.

Akvedukt för Mölndalsån

Konstruktion, Stålbroar

Västlänkens entreprenad E05 Korsvägen är uppdelad på fem delområden; Korsvägen, Liseberg, Almedal, Örgryte och Spårtunnel Väst. Entreprenaden byggs av konsortiet WLC, bestående av Wayss & Freytag Ingenieurbau AG och NCC, på uppdrag åt Trafikverket som är beställare. I delområden Korsvägen och Liseberg är ELU med och tar fram arbetshandlingar för ett antal anläggningskonstruktioner. Bland annat så ska Västlänkens betongtunnel byggas i öppet schakt i området vid Liseberg. Förbi Lisebergs östra sida, mellan Liseberg och E6 rinner Mölndalsån.

Plannja först i Skandinavien med takplåt av fossilfritt stål till bostäder

Aktuellt, Hållbarhet

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter och en del av Ruukki Construction, blir först i Skandinavien med att leverera takplåt i fossilfritt stål till bostäder. Pilotleveransen går till ett bostadsområde i Björröd i Västra Götaland, vilket är under uppbyggnad av OBOS. Det fossilfria stålet tillverkas av moderbolaget SSAB och produkterna produceras vid Plannjas produktionsanläggningar i Järnforsen och Landsbro under året.

Världens första byggnad med fossilfritt stål

Aktuellt, Hållbarhet

Tillsammans med Peab, SSAB och Wihlborgs presenterar Ruukki världens första byggnad med fossilfritt stål. Byggnaden Tomaten 1 i Lund är en industrianläggning på 6000 kvadratmeter. Det fossilfria SSAB-stålet tillverkat med HYBRIT-teknologin har använts i tillverkningen av sandwichpanelerna. Där ca 40 procent av byggnadens paneler består av fossilfritt stål.

Julnöt för konstruktörer

Aktuellt, Konstruktion

I nu gällande SS-EN 1993-1-1:2005 ges regler för bärverksdelars bärförmåga vid instabilitet i avsnitt 6.3. I 6.3.3 ges regler för böjda och tryckta bärverksdelar med konstant tvärsnitt, och i 6.3.3(4) ges två interaktionsformler för ”stänger som påverkas av böjning och normalkraft”.

Utförande av färdigställandemålning – avgör slutresultatet!

Ytskyddstipset

Slutförandet av ytbehandling görs ofta efter montage på platsen där konstruktionen skall placeras. Begreppet färdigställandemålning kan vara en mängd olika målningsmoment. Det är därför viktigt att färdigställandemålning är tydligt beskriven samt att den finns med i tidplaneringen. Det är en vanlig uppfattning att man är nästan klar när konstruktionsdelarna lämnar måleriet, då ytorna som återstår att färdigställa är mindre till omfattningen. Det kan dock vara en riktig utmaning att utföra färdigställandemålning av tex montagesvetsar så att dessa uppfyller samma kvalitetskrav som övriga ytor på konstruktionen. Kvalitén på utförd färdigställandemålning är avgörande för det totala ytskyddets livslängd på konstruktionen.

Interaktiva annonser – öka effekten av er annonsering!

Aktuellt

Funderar du på hur du kan öka effekten av din annonsering i tidningen Stålbyggnad? Svaret är enkelt – satsa på INTERAKTIVA ANNONSER!

Stålbyggnadsdagen 2023

Aktuellt

Årets Stålbyggnadsdag hölls på Stockholmsmässan med stålbyggnadsmiddagen på Vasateatern. Det var ett brett program med parallella pass att välja bland för de cirka 220 deltagarna. På mötestorget kunde man under kaffepauserna och lunchpausen inte bara träffa de utställande medlemsföretagen utan även passa att testa laserscanning, HFMI-behandling och mycket mer vid ”prova-på-hörnan”. Under dagen delades även Stålbyggnadspriset ut till Varvsbron i Helsingborg.

Återbrukspasset på Stålbyggnadsdagen

Aktuellt, Hållbarhet

En viktig del i stålbyggnadsbranschens hållbarhetsarbete är återbruket av konstruktionsstål. På Stålbyggnadsdagen 2023 delade några av branschens främsta återbruksexperter med sig av sina insikter och erfarenheter under Återbrukspasset. Resultatet blev en inspirerande och lärorik timme tillsammans med Wylliam Husson (ProDevelopment), Pelle Beckman (IVL Svenska Miljöinstitutet), Patrik Bjelovuk (Tibnor) och Thomas Larsson (Stena Stål), samt en sal full med nyfikna yrkespersoner från olika delar av Stålbyggnadsbranschen. Som moderator på Återbrukspasset, fick jag en unik inblick i den senaste utvecklingen på detta område och jag är glad att få dela några av de mest tankeväckande ögonblicken med er.

Analys av komfortvibrationer i gång- och cykelbroar

Aktuellt, Konstruktion, Stålbroar

Gång- och cykelbroar i stål är oftast statiskt dimensionerade för att vara slanka, lätta och flexibla som strukturer. Detta betyder dock att när fotgängare använder bron kan deras fotsteg orsaka resonans med strukturen. Då måste kostsamma ändringar utföras om bron inte är utformad mot dessa fenomen tidigt i projekteringsstadiet. Att på förhand veta vilka broar som kommer att vara känsliga för dessa vibrationer möjliggör tidiga justeringar. På detta sätt kan materialets utnyttjande ökas vilket inte bara är kostnadseffektivt utan också gör brobyggande mer miljömässigt hållbart. Detta examensarbete utredde vilka parametrar som var kritiska för broarnas skydd mot dynamiska problem.