Byggnadsklassificering av stålhallar

Brand

Vid dimensionering av stålhallar är det viktigt att veta vilken brandteknisk byggnadsklass (Br0-3) som gäller för den byggnad som ska uppföras. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta byggnadsklassen kan i praktiken motsvara fem brandgipsskivor i skydd. Att tidigt ta in en brandkonsult är ett sätt att navigera i det här men det är också bra att kompetensutveckla sig själv då en brandskydds¬beskrivning ibland ger väl många alternativ att förhålla sig till i ett förfrågningsunderlag och inte alltid berättar hur lite eller mycket som krävs för att få ett lägre krav.

Skurubron – ur montagehallen lanseras bron ut bit för bit

Stålbroar

Färdas man längs väg 222, över den hundra år gamla Skurubron som tar en över Skurusundet möts man i dag av en silverblänkande montagehall där byggandet av den nya Skurubron pågår för fullt. Under det kommande året kommer 5800 ton stål att göra ett språng ut ur montagehallen på 379 m, passera 4 stöd för att sedan landa på andra sidan, redo att möta trafiken med sin bredd på 31 meter

Stålnätverket på, under och i Skurubron

Aktuellt, Stålbroar

Den 27 april begav sig intresserade personer från Stålnätverket med chartrad buss ut till Nacka för att besöka bygget av en ny bro över Skurusundet. Bygget och lanseringen närmade sig halvvägs över sundet vilket gjorde det till ett utmärkt tillfälle för ett besök.

Den bortglömda kontrollen

Svetsning

Vid syning av svets efter tillverkning glöms ofta bort att de flesta detaljer även skall ytbehandlas före montage. Detta kan få förödande konsekvenser för livslängden på stålkonstruktionen med fördyrande underhåll, som följd

Nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer

Aktuellt

Fyra nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer kan nu presenteras. De har klarat samtliga kursmoment i kursen SBP-N samt ansökt och erhållit certifieringen av Nordcert.

Höghållfast stål – Dimensionering och utförande

Aktuellt

Användning av höghållfast stål inom byggbranschen kan möjliggöra besparingar av flera tiotals procent iform av vikt och koldioxidutsläpp samt också besparing av kostnader. En reducerad vikt kan i sin tur ge kostnadsbesparingar i grundläggning, svetsning, tillverkning, transport och montage. På grund av dessa fördelar ökar användningen av höghållfast stål för bland annat pelare, avväxlingar, fackverk och brobalkar. Det är också troligt att användningen accelerera i takt med att behovet av att reducera koldioxidutsläpp ökar.

GAJ Stålkonstruktioner – Stålbyggare i Mälardalen sedan 1935

Stålentreprenör

”Ring Gajen!” – Eskilstunas stålproblemlösare för byggbranschen i Mälardalen sedan 1935 tar ett kliv in i framtiden med ett nytt namn – GAJ Stålkonstruktioner. Med fokus på effektivitet, kvalitet och långsiktighet tillverkar, monterar och underhåller man stålkonstruktioner till samarbetspartners i Mälardalen.

Det senaste om återbruk av stål

Hållbarhet

Ett regelrätt och fungerande sätt att säkerställa egenskaperna –
Återbruk kan drastiskt reducera en stålkonstruktions energianvändning och koldioxidutsläpp. Trots det måste man erkänna att återbruk av stål fortfarande är sällsynt. Men mycket har hänt på sistone och tidigare hinder har kunnat undanröjas.
I en tidigare artikel på samma tema, se Stålbyggnad 4/2018, nämndes bland annat ett behov av provningsprocedurer med definierade acceptanskriterier och provningsomfattningar samt metoder för att tillgodoräkna sig miljöfördelarna av att utnyttja återbrukade produkter. Idag finns sådana.

Weathering steels and how to weld them

Svetsning

Choosing the right material is an important starting point in designing a steel structure. Choosing the right material delivers significant advantages. There are various weathering steel options available in different strengths for many kinds of applications. Weathering steel combines the benefits of higher strength and better corrosion resistance. Since in most applications, the weathering steel does not have corrosion protection coating, the carbon footprint of the complete structure is smaller than that of coated steel solutions. For applications with paint-coated surfaces, maintenance painting is less frequent, which saves both money and the environment.

Brandskydda stål – ur arkitektens perspektiv

Arkitektur, Brand

Att bygga med stål innebär spännande och utmanande möjligheter att skapa byggnader och rum med volym och estetik. Stålet möjliggör stora spännvidder, kostnadseffektiva lösningar och hållbarhet.

Varmförzinkat stål – perfekt för den cirkulära ekonomin

Hållbarhet

Är klimatfrågor viktiga för nordiska små- och medelstora industriföretag? Att de stora företagen har en väl uttalad miljöpolicy är naturligtvis förväntat. Men hur ser det ut för de mindre – t ex merparten av de som lägger ut ytbehandling på en underleverantör? Frågar kunden om produktens eller teknikens miljöpåverkan? Om koldioxidutsläpp, återvinning eller anpassning till den cirkulära ekonomin? Kanske inte ännu – men inom en snar framtid kommer miljöanpassningen få allt större fokus – och varmförzinkningsindustrin är förberedd!

Innebörden av likvärdigt tillsatsmaterial till grundmaterialet

Svetsning

Vad innebär egentligen ”likvärdigt tillsatsmaterial till grundmaterialet”? Är det ur samma batch eller kvalitet? Vad händer när våra standardstål går från S355J2-kvalitet till S420N material med våra tillsatsmaterial?