Dimensjonering av bjelker med varierende steghøyde

Konstruktion

Denne artikkelen tar for seg temaet i en nylig utført masteroppgave ved NTNU. Av og til må ingeniøren kunne regne kapasitet til bjelker som har varierende tverrsnittshøyde, eksempelvis oppsveiste I-bjelker der stegplaten har lineært varierende høyde (Figur 1). Slike bjelkeutførelser kan være valgt for å oppnå større tverrsnittshøyde og bøyekapasitet i kritisk snitt i en bjelke, større tverrsnitt inn mot hjørner i stålrammer, eller for å etablere takfall langs en takbjelke.

Stålfackverk över nedgången ner till T-Stadshagen

Stål gör det möjligt

Stål & Rörmontage har tillverkat en fackverksbalk på 24,3 ton med lådprofiler av ihopsvetsade plåtar med 25-50 mm godstjocklek, stålkvalitet S690. Överram: 500×650, underram: 500×600, diagonaler: 400×450.

MiMo – En länk mellan historia och det moderna

Stål gör det möjligt

MiMo – Mitt i Mölndal, är en del i förändringen av Mölndals innerstad. Där växer det nu fram 40 000 kvm moderna kontor och handelsytor. Bestående av en stomme av IQB balk och IQB pelare från IQB stomsystem.

SL:s nya spårvägsbro över Mälarbanan

Stålbroar

Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats till Helenelund. Det blir 8 km ny spårväg och beställare är SL/Trafikförvaltningen. Entreprenadkontraktet tilldelades Gülermak vilka i och med entreprenadformen (totalentreprenad) ansvarar för både projektering och utförande. I projektet hjälper ELU Gülermak med att ta fram bygghandlingar för anläggningskonstruktioner. Längs sträckan finns ett antal byggnadsverk varav Solvallabron är en av dem.

Oskyddat stål, går det?

Brand

Förra artikeln tryckte på vikten av att hamna rätt tidigt vad gäller brandkrav på den bärande stommen. Det är inte lätt att hamna rätt och även i brandingenjörsskrået finns olika åsikter om vad som gäller och vilka krav som gäller. Processen dit kan vara svår men väl är ställt kommer så nästa problem, kravet ska uppfyllas.

Beteendet av flänsbuckling hos stålbalkar i rostfritt stål med trapetsprofilerade liv -En parametrisk numerisk studie

Konstruktion

Ersättningen av en platt livplåt med en korrugerad hos stålbalkar är ett sätt att öka sjuvbucklingskapaciteten, utan behovet av vertikala avstyvningar. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att reducera materialåtgången, utan någon kompromiss i bärförmåga i skjuvning. Denna lösning har använts i stålkonstruktioner hos flera broar, men även inom husbyggnad runt om i världen. Ett sätt att ytterligare förbättra prestandan hos dessa balkar, och minska unerhållsbehovet under konstruktionens livslängd, är att använda rostfritt stål.

Beteckningar och optioner för stål 

Konstruktion

Alla har väl sett att det ofta finns en radda bokstäver och siffror efter hållfasthetsklassen. Här är ett försök i att bringa klarhet i de vanligaste beteckningarna.

Ny GC-bro i Lindesberg

Stål gör det möjligt, Stålbroar

I Lindesberg har en 39 meter lång bro i rostfritt stål lyfts på plats under oktober i år. En gång- och cykelbro knyter sedan länge samman Loppholmarna med gymnasieskolan och Lindesbergs Arena i Lindesberg.

Temahallen – en välkänd hallbyggare

Stålentreprenör

Temahallen är ett känt varumärke i Sverige som står för lång erfarenhet inom branschen och hög kvalitet på alla ingående komponenter i sina hallar. Hallstommarna tillverkas i en modern verkstad i Vinslöv.

En utmanande stomkonstruktion ovanpå Norra Länken i Stockholm

Stål gör det möjligt

Forskaren blir en del av Stockholms världsledande Life Science Center. Byggnaden skall inrymma kontors- och utställningslokaler inklusive restauranger och caféer. Totalt består byggnaden av tio våningsplan, varav två våningar är under mark, med en totalyta på ca 30 000 kvadratmeter BTA.

Höglager med speciella stålpelare

Stål gör det möjligt

I Bålsta bygger Logicenters en 72 000 m2 stor logistikanläggning fören VVS-grossist för ett toppmodernt och högautomatiserat centrallager. Ett bottenplan på 62 000 m2 och ett enresolplan på 10 000 m2. Byggnadshöjden varierar från 16 till 30 meter. Byggnaden ska ha Breeam Excellent certifiering.

Revolusjonerer stålbygging med lasersveising

Stålbroar, Svetsning

Automatisert laser- og laserhybridsveising kan revolusjonere stålbygging og føre til at vi igjen får en betydelig norsk stålindustri. Ny sveisemetodikk er mindre energikrevende og en god prosesslinje gir meget god sveisekvalitet. Teknologien har vært benyttet i over 20 år i bil- og skipsindustrien, men gjennom FOU-prosjektene Frønes bru og Ya bru for Statens Vegvesen er metodikken første gang benyttet i brubygging. Vegvesenet har behov for å kutte både kostnader og utslipp på de store fjordkryssingene, og pilotbruene har gitt verdifull erfaring og vist at det er realistisk med produksjon av disse bruene i Norge.