Forsvarlig ombruk av byggevarer

Hållbarhet

Hva skal til for å gjennomføre ombruk av byggevarer i dag? Det er tema
for en ny rapport, som fremhever stålkomponenters gode ombrukspotensiale.

Enklare att jämföra miljödeklarationer med ny standard för stål

Hållbarhet

En rad aktörer inom branschen tar tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet nu initiativ till en ny europeisk standard för konstruktion i stål och aluminium som bland annat ska göra det enklare att jämföra miljövarudeklarationer. Rutger Gyllenram är ordförande i den nya europeiska arbetsgruppen (CEN/TC 135 WG 17).

EPD-generator – for automatisk generering av EPDer for stålprodukter

Hållbarhet

Bygg- og anleggsektoren etterspør i større og større grad miljødeklarasjoner (EPD) for stål som de bruker inn i sine prosjekter. I både jernbane- og vegprosjekter, begynner man nå i større grad å kreve deklarasjoner på alle prosjekter. Dette brukes primært til å dokumentere materialene inn i et bygg, men dokumentasjonen brukes også til å stimulere til stadig forbedringer hos materialprodusentene.