EPD-generator – for automatisk generering av EPDer for stålprodukter

Hållbarhet

Bygg- og anleggsektoren etterspør i større og større grad miljødeklarasjoner (EPD) for stål som de bruker inn i sine prosjekter. I både jernbane- og vegprosjekter, begynner man nå i større grad å kreve deklarasjoner på alle prosjekter. Dette brukes primært til å dokumentere materialene inn i et bygg, men dokumentasjonen brukes også til å stimulere til stadig forbedringer hos materialprodusentene.