Den första miljödeklarationen för återbrukad stålbalk

Aktuellt, Hållbarhet
Stena Stål tar nu ytterligare ett steg i arbetet med att erbjuda sina kunder hållbara produkter och tjänster. Genom att få tillgång tillförlitlig och jämförbar information om produkters miljöpåverkan, Environmental Product Declaration (EPD), får kunderna ett bra underlag för till exempel upphandlingar, miljöcertifieringar och hållbarhetsrapporter. Nu utökas EPD även till att omfatta återbrukad balk.

– Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. En stor del av detta handlar om att köpa in stål med lägre klimatpåverkan. Vi har nu uppdaterat befintlig EPD för balk och som ett resultat av resurseffektivisering och taktiska leverantörsval har miljöpåverkan på den balk vi erbjuder minskat från 1 020 kgCO2eq/ton till 674 kgCO2eq/ton, säger Niklas Sandberg, Branschchef bygg, Stena Stål.

Stena Stål presenterar dessutom marknadens första EPD på återbrukad stålbalk. Att använda återbrukade balkar innebär en 95% CO2-besparing jämfört med boverkets siffor för skrotbaserat stål och ger ett värde på 53 kgCO2eq/ton.

– Vi är stolta över att vara den första aktören i Sverige som erbjuder återbrukade balkar till bärande konstruktioner i byggen. Eftersom det är ett bra sätt att minska klimatpåverkan i olika byggprojekt tror vi den affären kommer att växa framöver, säger Christoffer Muhl Pollari, Branschspecialist Återbruk, Stena Stål.

– EPD:er är ett bra och brett accepterat verktyg för att bedöma miljöpåverkan. En EPD för återbrukat stål till bärande konstruktioner ser vi som ett viktigt steg i att normalisera användandet för återbrukad balk, fortsätter Christoffer Muhl Pollari.

Här kan du ladda ner EDPn