Cirkulär omställning på Arkitekturgalan 2024

Arkitektur, Hållbarhet
Den 9-10 april deltog SBI på Arkitekturgalan 2024 för att prata om återbruk av konstruktionsstål. Årets tema, Omställning pågår, väckte stort intresse bland besökarna när det gällde att utforska möjligheterna och utmaningarna med återbruk. I SBI:s monter hölls också en tävling som tydligt visade på möjliga resursbesparingar med att utnyttja konstruktionsstål med högre hållfasthet än konventionellt stål.
Arkitekter besökte SBIs monter

Som vanligt hölls spännande prisutdelningar, där bland annat stockholmsfavoriten Folke Bernadottes Bro tog hem Trafikverkets arkitekturpris. Årets gala erbjöd även intressanta föreläsningar och diskussioner, fokuserade på omställning till en mer cirkulär ekonomi, där branschorganisationer, beställare och arkitekter delade med sig av sina perspektiv på hållbarhetsarbete. Hur kan cirkulära arbetssätt göras enklare och mer lönsamma och vilka incitament behövs för att stimulera dem?

Folke Bernadottes Bro tog hem Trafikverkets Arkitekturpris

Några av dessa frågor besvarades dagen efter galan vid ett studiebesök på Varvsstaden. Där fick vi inspirerande exempel på hur några av återbrukets utmaningar kan hanteras för att skapa både klimat- och samhällsnytta. I Varvsstaden är målet att maximera återbruket på plats för att skapa ett attraktivt område med bevarad historia och minimerad klimatpåverkan. En av de renoverade lokalerna, en gammal industrilokal, fungerar som tillfällig materialbank. Den som har erfarenhet av återbruk och förstår hur viktig logistiken är kan lätt inse fördelen med en sådan materialbank centralt i Malmö. Något som med fördel skulle kunna utökas till flera pågående projekt i stadskärnan. Ju fler projekt som länkas samman, desto större är chansen att hitta rätt material samtidigt som lagringstiderna kortas.

Återbrukad stålbalk i Materialbanken i Varvstaden

Författare
Olle Hagman, SBI