Stål fra skip blir grønne bærebjelker

Hållbarhet
Nordic Circles og Statsbygg har utviklet verdens første CE-merkede bærebjelker der metallet er hentet rett fra et gammelt skip, uten å smeltes om. Slik reduseres klimagassutslippene med over 90 % sammenlignet med dagens produkter.
Det gamle oljeskipet ”Curlew” som bjelkene er laget av. Stålet er oppsirkulert, ikke resirkulert. Foto: Woldcam/AF Gruppen

For første gang i Norge er et stort oljeproduksjonsskip demontert, vasket, renset og resertifisert, og deretter gjort om til bærebjelker godkjent for bruk i byggebransjen. Med CE-merking har bjelkene dokumentasjon på at de oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet.

CE-merket bjelke. Foto: Statsbygg

Resirkulering av stål, der stålet blant annet smeltes om, har pågått lenge. Det nye her er oppsirkulering. Oppsirkulering betyr at man skjærer ut stålet fra skipet, renser det og sveiser det sammen til noe nytt, uten flere energikrevende prosesser. Ved å gjøre det på denne måten reduseres klimagassutslippene med over 90 % sammenlignet med de alternative produktene.

Det er Nordic Circles AS som har utviklet bjelkene, mens det er Statsbyggs innovasjonskonsept ByggBOKS som har finansiert produksjonen av dem.

– Byggebransjen står for rundt 40 % av verdens totale CO2-utslipp. Sånn kan vi ikke fortsette, og vi som statlig aktør har et ekstra ansvar. Med Nordic Circles så vi en kjempemulighet til å dra bransjen i en mer bærekraftig retning, sier Terje Gulowsen, leder for Statsbyggs innovasjonskonsept ByggBOKS.

Fredrik Barth er gründer og prosjektsjef i Nordic Circles. – Å se CE-merket på disse bjelkene er stort! Det var noe vi ble fortalt at aldri kom til å være mulig, forteller Barth.

Her rigges de grønne bjelkene opp på Økern. Disse bjelken er produsert slik at klimagassutslippene reduseres med 90 % sammenlignet med dagens bærebjelker.

Endrer mulighetene for gjenbruk i byggebransjen

Gjenbruk er viktig, men ikke alltid like enkelt i praksis i byggebransjen. En utfordring er at det ofte finnes få tilgjengelige produkter akkurat når du skal bygge bygget ditt. Det blir en jakt på materialer.

– I Norge er mesteparten av utslippet i byggebransjen koblet til materialbruk. Med oppsirkulering kan du plukke ned 10.000 tonn stål fra et skip og deretter ha en industriell storproduksjon av mange like objekter. Da kan du mer troverdig gå inn i et byggeprosjekt og si at vi lager alle bærebjelkene av gjenbrukte, eller oppsirkulerte materialer. Det utgjør en stor forskjell, og for første gang tror jeg vi kan se starten på en skalerbar produksjon av gjenbruksmaterialer i byggebransjen, sier Fredrik Barth.

Bjelkene ligger utstilt utenfor ombrukssentralen Ombygg på Økern i Oslo, med betongelementer oppå, for å demonstrere at bjelkene tåler den reelle vekten de ville båret i et bygg. Stålet fra oljetankeren “Curlew” ble gjenvunnet av AF Offshore Decom på Vats, bjelkene ble deretter produsert på Skanska Stålfabrikken Melhus.

Hjullasteren rigger konstruksjonen. Foto: Statsbygg

Författare
Statbbygg