Stålbyggnadspriset 2023 – Slutnominerade projekt

Arkitektur

Många bra projekt nominerades till Stålbyggnadspriset 2023. Juryn har nu gått igenom alla projekten och utsett tio projekt som går vidare till nästa steg för en mer utförlig genomgång. Därefter kommer juryn att ta fram och presentera finalisterna under september. Prisutdelningen kommer sedan att ske på Stålbyggnadsdagen 19 oktober i Stockholm.

Dramatens och Operans produktionscenter

Stål gör det möjligt

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB flyttar sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. Projektet omfattar en nybyggnad om ca 14 100 kvm vilka kommer att rymma ateljéer och verkstäder, två repetitionssalar varav den ena kommer att användas för mindre uppsättningar med publik.

Begränsning av nedböjningar i tak till hallbyggnader

Konstruktion

Dimensioneringen av bärande takplåt till hallbyggnader utförs i huvudsak av det företag som tillverkar takplåten. Anledningen till att det ser ut så är flera men en av dom är att tunnplåtsteknik utgör ett specialistområde inom ämnet stålbyggnad som få byggnadskonstruktörer i konsultbranschen behärskar fullt ut.

Brandskydda stål – ur montörens perspektiv

Brand

Det är nu som alla visioner och bedömningar ska bli verklighet. Att konstruktionen ser så öppen och slät ut som arkitekten tänkte sig, att det är rätt mängder som kommer att appliceras och på rätt ställe. Det är mycket som ska bli rätt och det är därför mycket som kan bli fel.

Blockskjuvbrott efter överbelastning fällde Trettenbron i trä

Aktuellt, Konstruktion

Trettenbron på länsväg 254 i norska Gudbrandsdalen kollapsade på måndag den 15 augusti kl. 07:33. En personbil och en lastbil med släpvagn lastad med kalk befann sig på bron vid kollapsen men inga personer skadades. Tretten-bron var en fackverksbro av limträ och stål, och byggdes av Statens vegvesen år 2012 som en del av projektet E6 Øyer-Tretten. Bron kollapsade efter att ha varit i drift i ungefär tio år och två månader.

Vänta med att tillämpa den andra generationens eurokoder

Aktuellt

De första delarna i den andra generationens eurokoder är nu färdigställda av CEN. Vartefter de färdigställs går de att hitta hos SIS i Sverige. Eftersom de, nu gällande, nationella valen till eurokoderna är baserade på den första generationens eurokoder har myndigheterna, Boverket och Transportstyrelsen, enats om följande:

Korrigering vid beräkning av instabilitet med allmän metod

Aktuellt, Konstruktion

Vid kontroll av bärförmåga vid instabilitet för tryckta och böjda bärverksdelar används oftast interaktionsformlerna i avsnitt 6.3.3 EN 1993-1-1. Men ska till exempel en bärverksdel med enkelsymmetriskt eller varierande tvärsnitt kontrolleras måste annan metod användas. Ett av alternativen finns i efterföljande avsnitt, 6.3.4 – Allmän metod för sidoknäckning och vippning av bärverksdelar.

Återbruk av stålbalkar från provisorisk skolbyggnad

Hållbarhet

På Kvarnholmen, Nacka, har Ebba Braheskolan senaste fyra åren haft en provisorisk Skolbyggnad. Byggnaden har bestått av moduler placerade på ett kraftigt ramverk av stålbalkar. Nu står den nya skolan färdig och uppdraget att riva den provisoriska konstruktionen gick till Rival Bygg Rivning Demontering AB. Tillsammans med beställaren så projekterade man för att kunna återbruka så mycket som möjligt av
stålet som ramverket bestod av.

Vad bör ritningar ge uppgift om så att ytskyddet får förväntad kvalitet och livslängd?

Konstruktion

Planeringen av ytbehandling börjar redan i konstruktionsstadiet av ett projekt. Konstruktionens utformning kommer avgöra livslängden på ytbehandlingen, vilket i sig är avgörande för konstruktionens livslängd och hållbarhet. Gemensam nämnare för att prestera en hållbar konstruktion är tillgängligheten till de ytor som skall behandlas. Ytornas bör vara utformade så att damm och fukt inte blir stående. Ansamling av smuts leder till en försämrad slutprodukt.

Lumi – Modernt återbruk genom hela projektet

Hållbarhet

Lumi ligger mellan Resecentrum och Fyrisån i Uppsala och renoveringen av hela fastigheten från 70-talet präglas av ett visionärt återbruk. Bland annat återanvänds så väl stålreglar som gipsskivor från de ibland 40 år gamla innerväggarna och blir ”nya” innerväggar under renoveringen. Plåt från takfläktrummen som rivs återanvänds bland annat till en korgflätad plåtbeklädnad på det nya hiss-schaktet.

Ombruksprosjekt i Arendal

Hållbarhet

Arendal Havn har mye aktivitet i og rundt området om dagen. Da trengs det plass til maskiner og utstyr, pluss litt annen diverse lagerplass. Til denne hensikten trengte man et bygg som kunne huse alle disse funksjonene – men på dette tidspunktet var det knyttet en del usikkerhet rundt materialtilgjengelighet og leveringstider. Så fikk man nyss om et bygg som skulle tas ned, og som kunne flyttes og settes opp til nettopp det formålet det var tiltenkt. Ombruk ble dermed løsningen.

Nominera ditt projekt till Stålbyggnadspriset 2023

Aktuellt, Arkitektur

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.