Ombruk av offshore konstruksjoner

Arkitektur, Hållbarhet

Nordic Circles bruker stålplater tatt ut fra gamle skip og oljeplattformer til å lage nye byggematerialer. Det krever helt nye prosedyrer for å sertifisere og godkjenne stålet.

Fra slakteri til museum

Arkitektur, Hållbarhet

Sortland kommune og Museum Nord skal bygge GaiaVesterålen-museet av gjenbruksmaterialer. Dette skjer blant annet gjennom et internasjonalt forskningsprosjekt på resirkulering av betong. Museet skal være klimanøytralt i både bygg og drift. Innholdet i museet blir en banebrytende utstilling som forteller om livet i Vesterålen, naturen og havet – i fortid, nåtid, fremtid. I tillegg vil bygget ha et forskningssenter om klima, miljø og bærekraftige lokalsamfunn.

Eftermontage i betong – sprucket eller osprucket?

Fästelementtipset

Det är ofta stålkonstruktioner behöver fästas in i betongkonstruktioner i efterhand. Allt från upphängning av installationer till infästning för balkupplag. Typerna av infästningar för eftermontage är nästan oändligt; expandrar, betongskruvar, kemankare, och så vidare. I den djungeln är det lätt att missa en viktig aspekt. Nämligen om betongen ska räknas som sprucken eller osprucken.

Världens första robotsvetsade automatiserade bro

Stålbroar

Bron över älven Ya, som ligger inbäddad i vackra norska naturen, uppfördes 2022 och bryter ny mark inom innovativ brobyggnad. Ya-bron ligger längs riksväg 3 i Tynset och är unik i sitt slag – det är världens första bilbro byggd med automatiserad, robotiserad lasersvetsning. Den 48 meter långa och 9,6 meter breda bron med en höjdskillnad på 1,6 meter är banbrytande inom modernt brobyggande. Ya-bron har ett enda spann och är byggd för att hålla i hela 100 år.

Bygga på ett nytt och hållbart sätt med Weathering-stål

Hållbarhet

Bygg- och anläggningsindustrin står för 39 % av världens CO2-utsläpp. Och i Europa är anläggningsindustrin den största stålkonsumenten. Potentialen för att minska CO2-utsläppen är enorm. Så, hur kan vi bidra genom att göra infrastrukturen mer hållbar? Eller genom att utveckla mer hållbara stål?

AI upptäckte allvarlig skada på en tågbro

Stålbroar

Ett övervakningssystem med Artificiell Intelligens avslöjade en allvarlig spricka i tågbron i Vänersborg, som sedan dess är avstängd i väntan på renovering. I det större perspektivet kan automatiserad övervakning få stor betydelse, då tusentals svenska broar är över 100 år gamla och kräver alltmer tillsyn.

Akvedukt för Mölndalsån

Konstruktion, Stålbroar

Västlänkens entreprenad E05 Korsvägen är uppdelad på fem delområden; Korsvägen, Liseberg, Almedal, Örgryte och Spårtunnel Väst. Entreprenaden byggs av konsortiet WLC, bestående av Wayss & Freytag Ingenieurbau AG och NCC, på uppdrag åt Trafikverket som är beställare. I delområden Korsvägen och Liseberg är ELU med och tar fram arbetshandlingar för ett antal anläggningskonstruktioner. Bland annat så ska Västlänkens betongtunnel byggas i öppet schakt i området vid Liseberg. Förbi Lisebergs östra sida, mellan Liseberg och E6 rinner Mölndalsån.

Världens första byggnad med fossilfritt stål

Aktuellt, Hållbarhet

Tillsammans med Peab, SSAB och Wihlborgs presenterar Ruukki världens första byggnad med fossilfritt stål. Byggnaden Tomaten 1 i Lund är en industrianläggning på 6000 kvadratmeter. Det fossilfria SSAB-stålet tillverkat med HYBRIT-teknologin har använts i tillverkningen av sandwichpanelerna. Där ca 40 procent av byggnadens paneler består av fossilfritt stål.

Julnöt för konstruktörer

Aktuellt, Konstruktion

I nu gällande SS-EN 1993-1-1:2005 ges regler för bärverksdelars bärförmåga vid instabilitet i avsnitt 6.3. I 6.3.3 ges regler för böjda och tryckta bärverksdelar med konstant tvärsnitt, och i 6.3.3(4) ges två interaktionsformler för ”stänger som påverkas av böjning och normalkraft”.

Utförande av färdigställandemålning – avgör slutresultatet!

Ytskyddstipset

Slutförandet av ytbehandling görs ofta efter montage på platsen där konstruktionen skall placeras. Begreppet färdigställandemålning kan vara en mängd olika målningsmoment. Det är därför viktigt att färdigställandemålning är tydligt beskriven samt att den finns med i tidplaneringen. Det är en vanlig uppfattning att man är nästan klar när konstruktionsdelarna lämnar måleriet, då ytorna som återstår att färdigställa är mindre till omfattningen. Det kan dock vara en riktig utmaning att utföra färdigställandemålning av tex montagesvetsar så att dessa uppfyller samma kvalitetskrav som övriga ytor på konstruktionen. Kvalitén på utförd färdigställandemålning är avgörande för det totala ytskyddets livslängd på konstruktionen.

Interaktiva annonser – öka effekten av er annonsering!

Aktuellt

Funderar du på hur du kan öka effekten av din annonsering i tidningen Stålbyggnad? Svaret är enkelt – satsa på INTERAKTIVA ANNONSER!