GAJ Stålkonstruktioner – Stålbyggare i Mälardalen sedan 1935

Stålentreprenör
”Ring Gajen!” – Eskilstunas stålproblemlösare för byggbranschen i Mälardalen sedan 1935 tar ett kliv in i framtiden med ett nytt namn – GAJ Stålkonstruktioner. Med fokus på effektivitet, kvalitet och långsiktighet tillverkar, monterar och underhåller man stålkonstruktioner till samarbetspartners i Mälardalen.
GAJ Stålkonstruktioner har haft sin verkstad på Hejargatan i Eskilstuna sedan 1982. Foto: Lars Hamrebjörk

GAJ Stålkonstruktioner AB tillverkar, monterar & underhåller stålkonstruktioner och är verksamma i Mälardalen och utför främst arbeten åt byggbolag, fastighetsägare och kommuner. Verksamhet är baserad i Eskilstuna, Katrineholm & Västerås och sysselsätter ca 35 medarbetare. Medarbetarna är fördelade på tre verkstäder och förutom verkstadspersonal har bolaget egna montörer. GAJ är certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1 mot kraven i SS-EN 1090-2.

Ring Gajen! är ett begrepp i byggbranschen i Eskilstuna. Foto: Lars Hamrebjörk

Gustav Albert Johansson grundade G. A. Johanssons Smidesverkstad 1935 i en mindre verkstadslokal på Annehillsgatan i Eskilstuna. Nu som då var den dominerande tillverkningen byggnadssmide. Till en början var behovet av stålkonstruktioner inom militären stort och fokus låg därför där. I slutet av 1950-talet hade verksamheten utökats och 1957 flyttade man till nya lokaler i Nyfors. 1977 var det dags för nästa generation att ta över och Lars Johansson tog över huvudansvaret för verksamheten. Under slutet av 1970-talet blev verksamheten återigen trångbodd och 1982 gick flyttlasset till Hejargatan 12 där man fortfarande har verksamheten.

Verkstadshallen som byggdes 2008 kommer snart att ersättas med ny modern anläggning i Kjula. Foto: Lars Hamrebjörk

Under slutet av 1980-talet gick bostadsbyggandet för högvarv och verksamheten blev återigen inriktad på främst byggnadssmide. ”Gajen” hade duktiga smeder och löste problemen för bostads- och kontorsbyggarna. Lars son, Kjell Johansson som jobbat länge i företaget tog 1991 över ansvaret för verksamheten. 2008 byggdes en ny verkstadshall för att öka kapaciteten. 2013 var första gången som utomstående från familjen Johansson togs in som delägare. Daniel Wigren och Peter Harrysson köpte då in sig i företaget. 2017 tog Kjells svärson Nils Andrén över ledningen tillsammans med Kjells barn Tobias, Malin & Robin. 2018 förvärvade G A Johanssons Smidesverkstad AB Eskilstuna Allsmide AB i syfte att stärka sin lokala position samt att bredda verksamheten med service & underhåll. 2021 bytte G A Johanssons Smidesverkstad AB namn till GAJ Stålkonstruktioner AB.

Nils Andrén, vd, och Daniel Wigren, Platschef, diskuterar ett kommande stålbyggnadsprojekt ute i verkstaden. Foto: Lars Hamrebjörk

GAJ Stålkonstruktioner fokuserar på att med egen personal tillverka och montera stålkonstruktioner inom pendlingsavstånd till sina kunder. Man samarbetar dessutom med några andra verkstäder till vissa komponenter som HSQ och takfackverk till projekten.

Man är stolta för sitt arv sedan 1935 och målet är att finnas minst lika långt till. Långsiktighet präglar verksamheten; man vill anställa unga medarbetare som utbildas och finns kvar i företaget, man vill ha goda och långsiktiga relationer med sina kunder. Företaget har ett tydligt tillväxtmål. Som ett led i detta kommer företaget att bygga en ny, mer automatiserad verkstad, i Kjula Logistikpark utanför Eskilstuna. Planerad flytt under 2024.

Nils och Andreas visar kantpressen som kan ta längder på 6 meter. Foto: Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.gaj.se
www.stalbyggnad.se/stal-gor-det-mojligt/aldreboende-i-eskilstuna/

Författare
Lars Hamrebjörk