Äldreboende i Eskilstuna

Stål gör det möjligt
Ett nytt vård- och omsorgsboende byggs längs Karl Hovbergsgatan i stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna.

Boendet får namnet Vågens vård- och omsorgsboende och ska inrymma 88 lägenheter i en byggnad med tre våningsplan. Förutom lägenheter kommer byggnaden att inrymma ytor för administration, medarbetare samt en sambandscentral för hemtjänsten.

GAJ tillverkar och monterar stålkonstruktionen med total stålvikt ca 140 ton fördelat på stålpelare, samverkansbalk (Deltabalken) och stål till balkonger. Skiftinge äldreboende får en bruttoarea på cirka 10 000 kvm och kommer bland annat att rymma 88 lägenheter och gemenskapsytor fördelat på 3 våningar.

Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter
Arkitekt: Sweco Arcitects
Entreprenör: Peab Sverige AB
Konstruktör: Structor Eskilstuna AB
Stålentreprenör: GAJ Stålkonstruktioner AB
Stålbalkleverantör: Peikko