Visst ses vi på Stålbyggnadsdagen?

Aktuellt

Boka in den 19 oktober och anmäl er till Stålbyggnadsdagen, deltagarlistan fylls på hela tiden så missa inte chansen att få vara med på årets dag i Stålbyggnadsbranschen!

Vad gör jag om min uppdragsgivare har gått i konkurs?

Aktuellt

I en osäker tid efter en pandemi och krig i Europa har världsekonomin förändrats. Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige har bromsat in, och antalet konkurser i byggbranschen har ökat. Detta kan också komma bli problem för medlemsföretagen i Stålbyggnadsinstitutet.

Blockskjuvbrott efter överbelastning fällde Trettenbron i trä

Aktuellt, Konstruktion

Trettenbron på länsväg 254 i norska Gudbrandsdalen kollapsade på måndag den 15 augusti kl. 07:33. En personbil och en lastbil med släpvagn lastad med kalk befann sig på bron vid kollapsen men inga personer skadades. Tretten-bron var en fackverksbro av limträ och stål, och byggdes av Statens vegvesen år 2012 som en del av projektet E6 Øyer-Tretten. Bron kollapsade efter att ha varit i drift i ungefär tio år och två månader.

Vänta med att tillämpa den andra generationens eurokoder

Aktuellt

De första delarna i den andra generationens eurokoder är nu färdigställda av CEN. Vartefter de färdigställs går de att hitta hos SIS i Sverige. Eftersom de, nu gällande, nationella valen till eurokoderna är baserade på den första generationens eurokoder har myndigheterna, Boverket och Transportstyrelsen, enats om följande:

Korrigering vid beräkning av instabilitet med allmän metod

Aktuellt, Konstruktion

Vid kontroll av bärförmåga vid instabilitet för tryckta och böjda bärverksdelar används oftast interaktionsformlerna i avsnitt 6.3.3 EN 1993-1-1. Men ska till exempel en bärverksdel med enkelsymmetriskt eller varierande tvärsnitt kontrolleras måste annan metod användas. Ett av alternativen finns i efterföljande avsnitt, 6.3.4 – Allmän metod för sidoknäckning och vippning av bärverksdelar.

Nominera ditt projekt till Stålbyggnadspriset 2023

Aktuellt, Arkitektur

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.

SSAB och Stena Stål ingår partnerskap för att tillhandahålla fossilfritt stål till den nordiska marknaden

Aktuellt

SSAB har ingått avtal med den svenska ståldistributören Stena Stål som den
första externa distributören att leverera fossilfritt stål på den svenska marknaden med start 2026.

Nu är Skurubron nästan framme vid andra landfästet!

Aktuellt, Stålbroar

Den nya Skurubron som under våren och sommaren sammanfogats på västra sidan av Skurusund har idag nästan nått fram till östra sidan.

Stålnätverket på, under och i Skurubron

Aktuellt, Stålbroar

Den 27 april begav sig intresserade personer från Stålnätverket med chartrad buss ut till Nacka för att besöka bygget av en ny bro över Skurusundet. Bygget och lanseringen närmade sig halvvägs över sundet vilket gjorde det till ett utmärkt tillfälle för ett besök.

Nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer

Aktuellt

Fyra nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer kan nu presenteras. De har klarat samtliga kursmoment i kursen SBP-N samt ansökt och erhållit certifieringen av Nordcert.

Höghållfast stål – Dimensionering och utförande

Aktuellt

Användning av höghållfast stål inom byggbranschen kan möjliggöra besparingar av flera tiotals procent iform av vikt och koldioxidutsläpp samt också besparing av kostnader. En reducerad vikt kan i sin tur ge kostnadsbesparingar i grundläggning, svetsning, tillverkning, transport och montage. På grund av dessa fördelar ökar användningen av höghållfast stål för bland annat pelare, avväxlingar, fackverk och brobalkar. Det är också troligt att användningen accelerera i takt med att behovet av att reducera koldioxidutsläpp ökar.

Vernebygg for MS Finnmarken – Hurtigrutemuseet

Aktuellt, Arkitektur

28. august åpnet Hurtigrutemuseet med en av verdens største museumsgjenstander innendørs: Hurtigruteskipet MS Finnmarken fra 1956. Hurtigrutemuseet med ærverdige MS Finnmarken og det nye historiske museet fremstår som et landemerke ved sjøfronten i Stokmarknes.