Utförande av färdigställandemålning – avgör slutresultatet!

Ytskyddstipset
Slutförandet av ytbehandling görs ofta efter montage på platsen där konstruktionen skall placeras. Begreppet färdigställandemålning kan vara en mängd olika målningsmoment. Det är därför viktigt att färdigställandemålning är tydligt beskriven samt att den finns med i tidplaneringen. Det är en vanlig uppfattning att man är nästan klar när konstruktionsdelarna lämnar måleriet, då ytorna som återstår att färdigställa är mindre till omfattningen. Det kan dock vara en riktig utmaning att utföra färdigställandemålning av tex montagesvetsar så att dessa uppfyller samma kvalitetskrav som övriga ytor på konstruktionen. Kvalitén på utförd färdigställandemålning är avgörande för det totala ytskyddets livslängd på konstruktionen.

Färdigställandemålning är så mycket mer än att åtgärda skador i ytbehandlingen och icke belagda ytor som montagesvetsar mm. Okunskap gör att det missas att även en liten yta skall erhålla lika många lager färg som övriga ytor, ibland fler på grund av begränsade appliceringsmöjligheter. Färdigställandemålning oavsett omfattning utförs under mer svårare förhållanden och kräver därmed övervakning och kontrollerat utförande.

Vid ytbehandling av en konstruktion som består av flera delar tex en bro kan utförandet av målningen planeras på i huvudsak tre olika sätt:

  • Total helmålning på plats – förbehandling såsom blästring utförs på plats och ställer stora krav på hel intäckning
  • Målning av reducerat målningssystem där sista lagret/lagren färg läggs på plats efter att montageskarvar och skador erhållit ytbehandling – ger att konstruktionen erhåller en enhetlig målning
  • Målning av konstruktionsdelarna med komplett färgsystem – återstår målning av montageskarvar och eventuella skador på plats

Det är viktigt att vid planering av målning oavsett om det rör underhåll eller nyproduktion att avgöra hur viktigt det estetiska utseendet är. Återställande av återkommande montagesvetsar även vid ett korrekt utförande kommer vid val av vissa kulörer och i vissa ljus alltid att synas. Det är viktigt att man ställning hur känsligt det är. Kanske är någon sida mer synlig än någon annan vilket kan göra att man skall tänka på olika sätt vad det gäller färdigställandemålning.

Renhet och förbehandling

Det är viktigt att ytorna vid montageskarvar blir noggrant rengjorda och därefter förbehandlade till den grad som är föreskriven. Om inte ytorna är rengjorda från svetsrök och andra föroreningar lossnar färgen. Beroende vilken förbehandlingsmetod som är möjlig att nyttja sig av erhålls olika utseende på den förbehandlade ytan. Målningssystemet anpassas efter den förbehandlingsgrad som väljs. I det fall som
färgsystemet för övriga ytor innehåller zink måste även ytorna vid montagesvetsar erhålla tillräcklig råhet (grit) för att ge det önskade resultatet.

Utförande

Det är viktigt att bestämma om det är tillåtet att handapplicera bättringar då handapplicering ger en avvikande målningsbild/utseende jämfört med sprutapplicering. Det är olika synligt beroende på vilken färgtyp som det gäller samt kulör.

En montageskarv eller annat avbrott i ytbehandlingen skall förberedas redan vid målning av närliggande ytor. Många kravhandlingar ställer krav på så kallad trappstegsmaskering där varje färglager skall vara synligt till angiven bredd. Detta görs för att säkerställa att alla ytor korrekt antal färglager av respektive färg samt att få så bra estetiskt utseende som möjligt. Exakta utseendet av trappstegsutseendet kan också göras på två sätt, antingen genom distinkt maskering med tejp för varje färglager som läggs eller med utmålning i tomma intet. Det kan vara aktuellt med mellanslipning emellan lagren för att få bättre vidhäftning men också för att undvika knottrigt utseende eller kanter.

Sammanfattning

Det är viktigt att tidigt i planeringen av ytbehandling av ett objekt tydliggöra förväntningen på det färdiga resultatet. Besvikelsen kan vara stor om utseende uppvisar zebrautseende och fläckighet, även om inte kulörerna växlar mellan svart och vitt. Ofta är montageskarvar, infästningar och pelarfötter de som man vill ha justeringsmöjligheter tills det att konstruktionen är på plats. Samtidigt är ofta dessa ställen belägna i områden på konstruktionen där det samlas fukt, smuts och annat som utgör stor påverkan på ytbehandlingen. Detta gör kravställningen på utförandet av färdigställandemålning måste vara hög och till och med högre än på omgivande ytor.

Författare
Charlotte Persson, Auktorisation för Rostskyddsmålning