Temahallen – en välkänd hallbyggare

Stålentreprenör
Temahallen är ett känt varumärke i Sverige som står för lång erfarenhet inom branschen och hög kvalitet på alla ingående komponenter i sina hallar. Hallstommarna tillverkas i en modern verkstad i Vinslöv.
Magnus Petersson, vd på Temahallen framför en lastad stålstomme till en Temahall.

Företaget Temahallen AB bildades 1986 i Vinslöv och lokalerna har byggts på och moderniserats under åren. I dag har man tillverkning och huvudkontor i Vinslöv, men har fyra lokalkontor i Sverige och även försäljning i Danmark. Huvudsakligen levererar man Temahallar till den svenska marknaden. Allt ifrån enkla jordbrukshallar till industrihallar och idrottshallar. Under ett år levererar man cirka 100 hallar.

En ny bilhall från Temahallen i Klinga, Norrköping.

Temahallen levererar kompletta byggsatser för byggnader med egentillverkade stålstommar som man både ritar, dimensionerar och projekterar ”in-house”. Övrigt material som fasadelement, tak, portar och fönster med mera köper man in från ledande kvalitetsföretag i branschen.

Nyistalerad belysning och helt nytt ventilationssystem gör miljön behaglig kring produktionslinan i verkstaden.

Temahallen har en stor flexibilitet i storleken av sina hallar. För byggnader upp till cirka 40 meter fri spännvidd rekommenderar man i de flesta fall en enkel två-leds ramkonstruktion. För byggnader över cirka 40 meter fri spännvidd rekommenderas fackverkstakstolar av stål eller att man har en pelare i mitten.

Här svetsas det takdelar till en ny Temahall.

Stålkonstruktionen till sina hallar tillverkar man i sin moderna och delvis automatiserade verkstad. Stålpelare och takbalkar går sedan vidare till sin egen blästringsanläggning och därefter till den stora målningsanläggningen, som är en av de större i landet för den här sortens produkter. Temahallen har nyligen också byggt upp en egen plåtverkstad för att själva kunna ta fram egna beslag och specialprodukter till sina hallar utifrån kundernas önskemål.

Ellicka är Temahallens svetskoordinator.
Här lackeras stommarna till aktuell korrosionsklass.

Temahallen håller också på att ta fram klimatdeklarationer till sina produkter genom SBI/One Clicks EPD-generator. Temahallen är givetvis också certifierat enligt EN-1090-1.

Temahallen har totalt ca 40 anställda inklusive en konstruktionsavdelning. Montage och projektledning leds av två man som sysselsätter ca 30 inhyrda montörer till de olika projekten.

Jezper och Simon är två av Temahallens duktiga konstruktörer.

Läs mer här: www.temahallen.se