En smideskoncern utöver det vanliga

Stålentreprenör
Blixtljuset är en smideskoncern som satsar på att ha en stor bredd inom medelstora till mindre stålbyggnadsföretag för att komma närmre sina kunder, samt ha en nära relation till sina anställda. Målet har varit att förvärva smidesbolag som behöver en ny kraft och börja växa igen. Genom att ha en stor organisation i ryggen uppnår man ekonomiskt trygghet och administrativa fördelar för de ingående bolagen.
Smidesbyggarnas verkstad i Länna. Där har man tillverkar stålkonstruktioner till både mindre och större projekt.

Det hela började då Lennart Ling 1981 förvärvade dåvarande Birkastadens Smide och sedan 1985 bytte namnet till Smidesbyggarna. Fyra år senare bildades Blixtljuset som ett holdingbolag som nu blir mer ett koncernbolag för sju starka stålbyggnadsföretag verksamma på olika platser i Mälardalsområdet. Smidesbyggarna fick 2005 ett systerbolag då ML Smides förvärvades, och ytterligare två år senare blev man tre då Byggnadssmide anslöt till koncernen. Samtidigt som Smidesbyggarna flyttade till de nuvarande lokalerna i Länna 2010 förvärvades Libro Stålteknik från Uppsala till koncernen. 2017 förvärvades RE Snabbsmide från Kungsängen. Under 2019 startades ett nytt bolag för ”täppa igen en lucka” i koncernen – hallbyggaren Blixthuset Stålhallar. Under 2020 har det senaste tillskottet Bengtssons Smide tillkommit.

Idag är Fredrik Ling koncernchef för totalt 125 anställda i alla sju bolagen. I paraplyet finns HR och ekonomi samt en företagsverksamhet för att stötta och utveckla de ingående bolagen. Det finns även ”konsultavdelning” på tre personer utspridda på flera av bolagen för att leverera underlag till kunderna. Huvudkonstruktör är Vedran Ladan, Certifierad Stålbyggnadskonstruktör (CSK) placerad i Blixthuset Stålhallar.

Smidesbyggarna AB

Smidesbyggarna är det största bolaget i koncernen med 32 anställda varav 28 i verkstaden och montage. De är specialister på tillverkning och montering av byggnadssmide och stålkonstruktioner men fokuserar mer på stora och små rot-projekt än på stora nybyggnadsprojekt. Smidesbyggarna finns med som en del i nästan alla projekt i Stockholmsområdet. Det kan vara allt från en liten utrymningstrappa till hela stålstommen. Man svetsar och tillverkar i stort sett allt som man levererar till kunderna i den egna verkstaden i Länna. Man är givetvis certifierade enligt SS EN 1090-1. Ledord är service och kvalitet för kunderna, och man brinner för att genomföra deras projekt.

En bil med ståldelarna till en ståltrappa är på väg från Smidesbyggarna till
projekt Nybrokajen 5.

Övriga bolag i koncernen har i princip samma fokus på verksamheten som Smidesbyggarna, förutom Blixthuset Stålhallar som har en lite annan inriktning, men ändå samma fokus på kund.

Smidesbyggarna var stålentreprenör när Oaxen Krog och Slip byggdes.

Byggnadssmide AB

Byggnadssmides verkstad i Huddinge, med kapacitet för stora stålkonstruktioner.

Byggnadssmide har sina rötter från 1978 och SKBS där huvudinriktningen då var konstsmide och gjutjärn. Dagens verksamhet utgörs av tillverkning och montering av alla former av stålkonstruktioner samt servicesmide inom bygg och industri. Byggnadssmide har sin verkstad i Huddinge där man också delar lokalen med det nya bolaget Blixthuset Stålhallar. I verkstaden har man 16 anställda som både fokuserar mot rot-projekt men även mot nyproduktion tillsammans med Blixthuset.

Dennis Björdin på Byggnadssmide pratar med Tesfalem Kidane om ståldetaljer till projekt Styrpinnen 23 vid Kungsträdgården.

ML Smide AB

ML Smide levererar smidestjänster med hög kvalitet och effektivitet till projekt i Mälardalen från sin verkstad i Upplands Väsby med 14 anställda. ML Smide har i snart 40 år levererat byggnadssmide i olika former till sina kunder och uppdragsgivare, alltid med fokus på hållbarhet, kvalitet och effektivitet. Verksamheten omfattar: 
– Leverans av byggnadssmide vid infrastrukturprojekt
– Tillverkning och montage av stålkonstruktioner
– Smidesreparationer inom industrin

Libro Stålteknik AB

I över 60 år har Libro Stålteknik AB försett Uppsala med byggnadssmide av högsta kvalitet och hållbarhet. Idag har man 19 anställda med huvudverksamhet mot tillverkning och montering av alla typer av stålkonstruktioner samt formtillverkning. Libro är specialiserade på räcken, trappor, skärmtak, stålstommar och formtillverkning och kan bistå våra kunder hela vägen från idé till färdig produkt.

RE Snabbsmide

Bildades 1985 och tillverkar och monterar stålarbeten och smidesarbeten i Kungsängen. Sedan 2017 ingår man med 15 anställda i Blixtljuset och är certifierade enligt EN 1090-1 och 2 samt svetsledningssystem 3834. Man är specialiserade på; inredningssmide, trappor och räcken samt stålstommar.

Bengtssons Smide

Nykomlingen i koncernen men med fyra generationer smidesverksamhet sedan 1898 i Ekbacken nära nuvarande Hagbytippen i Täby. Sedan dess har verksamheten utvecklats och breddats till stålförsäljning med kapservice. Med 15 anställda har man nu ett brett sortiment av balkar, rör och plåt som vi kapar och anpassar direkt efter kundens önskemål.

Blixthuset Stålhallar

Ett pågående montage av väggpaneler till ett projekt i Danderyd från Blixthuset Stålhallar.

Blixthuset Stålhallar är en ny nisch i koncernen sedan hösten 2019 och som passar bra in bland de övriga företagen. Med 3 anställda tillverkar och monterar man stålhallar för Sverigemarknaden, och fokus är kvalitetshallar utförda med hållbara materialval. Visionen är att förvekliga kundens önskemål och bygga bästa möjliga hall. Genom samverkan med smidesföretagen i koncernen kan man tillverka och montera alla delar till olika hallbyggnadsprojekt – från stålstomme till detaljer som trappor och skyltar. Man ser även att det finns ett behov av ombyggnad även inom hallbyggnader och där finns det en bra samverkan med övriga bolag i koncernen som har rot som specialitet.

Vedran Ladan, Kristoffer Sjöstedt och Richard Lundell från Blixthuset Stålhallar tillsammans
med Fredrik Ling samt Dennis Björdin vd på Byggnadssmide.

Läs mer på Internet:
www.blixtljuset.se
www.smidesbyggarna.se
www.byggnadssmide.se
www.mlsmide.se
www.librostalteknik.se
www.snabbsmide.se
www.blixthuset.se
www.bengtssonssmide.se

Författare:
Lars Hamrebjörk