Stealthbron över Varnan i Kristinehamn

Arkitektur, Stål gör det möjligt, Stålbroar
Bron över Varnan i Kristinehamn är en ny länk i stadens gång- och cykelnät och ingår som del i en helhetsgestaltning av den nya stadsparken vid Svinvallen som utformats av Karavan landskapsarkitekter. Vinklar och kantiga former, som underlättar sikt och rörelser, och varma färger i brunt, orange och cortenstål återfinns i flera delar av parkens gestaltning och som även fått prägla brons gestalt och färgsättning.

Tanken är att bron ska vara ”enkel”, i ordets mest positiva bemärkelse, som innebär att den inte tar hela rummet i anspråk genom överdrivet stora gester. Rörelsen över bron regisseras med inbjudande utvidgningar vid landfästena och med sidor som lutas utåt mot mitten, den högsta punkten. En oväntad dynamik i upplevelsen skapas då brospannet öppnar sig och vyer ges över parken, vattnet och in mot staden.

Den jordnära färgsättningen förankrar bron i omgivningen och framhäver kontrasten mellan utsida och insida med olika nyanser av brunt och med ett lågt intimt ljusrum längs brobanan för att förstärka känslan av insida.

Konstruktion

Brons arkitektur är ett uttryck för det konstruktiva systemet med bärande stållådor i sidorna, vilka bildar en rörelse av triangulära volymer – en närmast stealthliknande geometri. Räcket med sina konstanta höjd 1,4 meter över brobanan bidrar till intrycket av triangulära former då det förefaller ha en varierande höjd som möter sidobalkarnas lutande linjer.

Arkitektskiss från &Rundquist.

Bron är utförd i ett spann, ca 25 meter, och med total längd inklusive landfästen/ramper om ca 44 meter. För att hålla nere längden på ramperna har konstruktionshöjden på brobanan pressats till 300 mm och brobanan lutar 1:20 mot en högpunkt. Bron är 3,5 meter bred.

Tillverkning och montage

Bron står färdig i Stål & Rörmontages verkstad och väntar på målning.

Tillverkningsmässigt var denna bro lite annorlunda än vanliga broar. På grund av formspråket fick Stål & rörmontage tänka till för att hitta de bästa tillverkningssätten. Den stora utmaningen var att få till de skarpa vinklarna. Den 40 ton tunga stålbron transporterades i ett stycke till Kristinehamn och lyftes på plats i ett lyft. Sidobalkarna monterades separat.

En av stållådorna i sidorna av bron.

Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör FU: Structor
Konstruktion Stål: Stål och Rörmontage
Stålentreprenör: Stål och Rörmontage
Landskapsarkitekt: Karavan landskapsarkitekter
Belysning: Black Ljusdesign