Stålnätverket på, under och i Skurubron

Aktuellt, Stålbroar
Den 27 april begav sig intresserade personer från Stålnätverket med chartrad buss ut till Nacka för att besöka bygget av en ny bro över Skurusundet. Bygget och lanseringen närmade sig halvvägs över sundet vilket gjorde det till ett utmärkt tillfälle för ett besök.
Relativt små prefabricerade element levereras till arbetsplatsen för sammanfogning.

COWI är beställaren, Trafikverkets, ombud i projektet och sköter byggplatsuppföljning på arbetsplatsen. Thomas Darholm, Anton Barraza och Jon Hillström presenterade projektet och utvecklade resonemang kring flera av utformningsaspekterna av bron, baserade på konstruktion, produktion och byggkulturella skillnader mellan entreprenörer som är vana att arbeta på olika sätt. Den nya bron svetsas tillexempel samman av många relativ små prefabricerade delar.

Efter den teoretiska bakgrunden besöktes den temporära verkstaden där arbetet med att sammanfoga brons delar kunde bevittnas på mycket nära håll, både underifrån, ovanifrån och inifrån bro. Vidare passerades målningsstationen innan brons nos kunde nås, konsolande cirka 30 meter ovan vattenytan. Även landfästen och pelartoppar var intressanta att se på nära håll.

Efter en uttömmande rundvandring där de flesta frågor redan besvarats, samlande stålnätverkarna och COWI-representanterna intryck och lärdomar samt behandlade kvarvarande frågor från studiebesöket över en falafel i Skuru IK:s klubbstuga.

Stålnätverket växer stadigt med fler medlemmar och till hösten är det dags för nya aktiviteter!

Läs artikeln om Skurubron här

Vid studiebesöket konsolade bron ut över skurusundet cirka 30 meter över ytan. Till vänster ses ett extra fackverk som förstärker den långa lanseringsnosen.
Lanseringsramen trycker ut brolådorna över sundet med hjälp av hydralik.

Författare

Erik Forsgren