Stålbron på Getingmidjan byts ut under två somrar

Stålbroar
Den så kallade Getingmidjan, tågsträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra är Sveriges mest trafikerade sträcka med ett snitt på 300 tåg per dygn. Anläggningen byggdes på 1950-talet och är inte är anpassad för dagens trafik och behöver byggas om utan att trafiken behöver stängas av mer än nödvändigt. En upprustning av sträckan inleddes redan förra sommaren och beräknas pågå fram till 2021. I sommar har stålbron över Söderström bytts ut och nästa sommar renoveras bron över Norrström på samma sätt. Det blir också nya spår, el- och signalsystem.

De nya brodelarna av 355-stål har tillverkats i Estland, och har tagit ett år att bygga. Bron har fraktats på pråm i tre sektioner från Tallinn, via Södertälje kanal, och vidare till Västerås. En kortare del på 70 meter på 270 ton över Söder Mälarstrand. De övriga två delarna på 95 meter (egentligen ca 3×30 meter) svetsas ihop till en 190 meter lång bro i Västerås hamn. På sidan av järnvägsbron hängs GC-bron på och den totala vikten för den största brodelen som ska lyftas på plats är 1389 ton när de två sektionerna är sammansvetsade.

Direkt efter midsommar lyftes de gamla stålbroarna bort och lades på en pråm och skeppades till Västerås för att skrotas. De nya stålbroarna kom sedan i mitten av juli på två pråmar till Riddarfjärden och lyftes sedan på plats av pråmar och trailers. Först kom den mindre delen över Söder Mälarstrand och lyftes på plats. När den stora delen på 190 meter kom till Stockholm och så småningom lyftes på plats var det ett stort intresse från stockholmarna på kajerna. Att sänka en nästan 1400 ton stålbro på plats från två pråmar kräver ett bra väder utan starka vindar och det tog några dagar innan vädergudarna var på humör. Men nu finns den första delen på plats och tågtrafiken flyter på. Nästa sommar kommer järnvägsbron över Norrström från Riddarholmen till Centralen att bytas ut på samma sätt. Rapporteringen i Stålbyggnad och www.stalbyggnad.se återkommer då igen med nya bilder. Upprustningen innebär att man förlänger livslängd med 80 år och ökar kapaciteten på sträckan genom att tågen kan köra med avsedd hastighet igen.

Två Youtube-filmer som visar hur brobytet gick tillväga finns här: www.facebook.com/watch/?v=202018020699915
http://www.youtube.com/watch?v=LjL9ORzjgkI&feature=youtu.be

Beställare: Trafikverket
Entreprenör: Implenia Sverige
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Marketex Offshore Constructions, Estland
Lansering: Sarens