Slussens nya huvudbro

Stålbroar
Efter år av planering börjar nu Slussens nya huvudbro att ta form. Stålbron på 3600 ton har tillverkats i Kina och är snart på väg på ett speciellt transportfartyg över havet till Stockholm. Den kommer att komma fram till Stockholm i början av februari och förberedas för att monteras på plats under mars.

Vill du följa Slussenbrons väg till Stockholm så kan du gå in här.
Slussenbron kommer att skeppas på Zhen Hua 33 och lämna Kina under fredag 3 januari och beräknas komma till Stockholm runt den 8 februari.

Stockholms stad gav uppdraget att leverera och montera den nya huvudbron över Slussen gick till Skanska och till specialistgruppen på stålarbeten, som 2015 erhöll totalentreprenad för uppdraget. Den nya huvudbron blir närmare 140 meter lång och 45 meter bred, med en varierande höjd på en till sju meter och väger cirka 3 600 ton. Framkomligheten för gående och cyklister kommer med den nya bron att förbättras och breddas med generösa gång- och cykelbanor.

Brokonstruktionen

Entreprenaden innefattar bland annat planering, projektering, tillverkning, leverans samt montage av bro på brostöd. Bron är designad av Foster + Partners som också har ritat både nya Årstabron i Stockholm och Viaduc de Millau i Frankrike. Det är en spännande och krävande bro i många avseenden. Förutom den mycket speciella formen är den är placerad lågt. Det innebär att den riskerar att utsättas för brand, antingen i båtarna i Slusskanalen eller från fordon under den. Detta har krävt att bron har behövt utformas och dimensioneras för brand. Den har dessutom ett räcke som inte är av standardtyp och som därför har krävt både dimensionering och provning.

Bron med den tjockare södra änden är resultatet av att bron inte bara förbinder Gamla Stan med Södermalm utan också ger möjlighet att ansluta till Söderstrandsleden. Den varma gyllene färgen är vald för att harmoniera med den omkringliggande bebyggelsen. Färgen är också vald för att vara behaglig för alla de människor som dagligen kommer passera både under, på och vid sidan av bron och därmed ser den på nära håll.

Tillverkningen i Kina

För tillverkning av bron hade Skanska kontakt med flertal leverantörer, främst från Europa och Kina. Aktuella anbudsgivare undersöktes för att verifiera att de befanns acceptabla ur arbetsmiljösynpunkt innan anbudsprocessen påbörjades. De kinesiska leverantörerna undersöktes noga på plats, de besöktes och reviderades avseende bland annat arbetsmiljö, etik och miljö. CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) – en av de största brotillverkarna i världen – valdes till sist som leverantör av bron. Valet baserades bland annat på att de har en modern produktionsanläggning anpassad efter storleken på konstruktionen, har bevisat bra kvalitet på tidigare levererade stålkonstruktioner och har relativt nya produktionsanläggningar bestyckade med modern produktionsutrustning med lyfthjälpmedel och grad av hög automation.

En bild som visar inomhus, byggnad

Automatiskt genererad beskrivning
Automatsvetsning av panelerna till sektionerna har skett i en produktionsanläggning i Shanhaiguan, Kina.
En bild som visar transport, byggnad, skatebordåkning

Automatiskt genererad beskrivning

I Shanhaiguan har skärningen i plåtarna och automatsvetsningen av panelerna tillverkats. I Zhongshan har sedan ihopmontaget till 72 sektioner först skett, därefter till åtta segment som har målats. Slutligen har hela den 140 meter långa och 45 meter breda bron monterats ihop. I Zhongshan hamn lyfts därefter hela bron till två pråmar med hjälp av två traverskranar som tar 2000 ton vardera. Pontonerna och Slussenbron lyfts sedan upp av en så kallad semi-submersible transport ship som sedan tar hela bron över havet till Stockholm.

En bild som visar himmel, byggnad, utomhus, fabrik

Automatiskt genererad beskrivning
Den stora brokonstruktionen lyfts till Pontonerna i Zhongshan hamn under november/december för att sedan avgå mot Stockholm.
En bild som visar himmel, byggnad, transport, tåg

Automatiskt genererad beskrivning
Last till Pontonerna
En bild som visar vatten, himmel, utomhus, båt

Automatiskt genererad beskrivning
En av två specialkonstruerade pråmar på väg
En bild som visar himmel, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning
Transporten av Slussenbron sker med en semi-submersible vessel som heter Zhen Hua 33 .
En bild som visar text, karta

Automatiskt genererad beskrivning
Rutten från Kina till Stockholm.

Transporten och montaget vid Slussen

Att bron transporteras i ett stycke från Kina till Stadsgården i Stockholm med så kallad semi-submersible transport ship, innebär att man också slipper en omlastning av bron till en lanseringspråm i Stockholm. Med detta förfarande minskar logistiska risken eftersom lossning kan ske utan koordinering med pråmtransporter vid lanseringsförfarande. För att minska miljöpåverkan av att bron transporteras så lång väg, har hela sjötransporten klimatkompenserats via certifierat externt organ. Efter att lastning av bron på transportfartyget har skett, väntar en cirka 1,5 månad lång transport, vilken tar bron via Suez-kanalen, över Medelhavet, genom Engelska kanalen och Östersjön, till Stadsgården i Stockholm. Båten med bron kommer att komma fram till Stockholm under vecka 7 om vädret på havet inte ställer till problem. Efter lossning används bogserbåtar för att flytta bron till kaj i närheten av arbetsområdet där den förtöjs innan det är dags att lägga bron på plats.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Istället för att lanseras på plats, kommer bron att flyta in på de specialtillverkade pråmarna in i avbördningskanaler som går under bron, varefter pråmarna fylls med vatten så att bron sänks ned på sina stöd. Detta montagearbete planeras ske under våren 2020, preliminärt under vecka 8-9.

I stället för att lansera ut den 140 meter långa bron i längsled kommer den att skjutas in flytande på pontonerna. Pontonerna är placerade för att passa in till avbördningskanalerna. På plats i rätt läge kommer pontonerna att fyllas med vatten så att hela bron sänks ned på sina stöd. Därefter dras de båda pontonerna bort. Hela broankomsten, förberedelserna och den slutliga placeringen av Slussenbron kommer att kunna följas live från Skeppsbron, Stadsgården och Södermalmshöjder.

Se mer på två Youtube-filmer
Slussens nya huvudbro, Del 1
Slussens nya huvudbro, Del 2
Slussens nya huvudbro, Del 3