Nu är Skurubron nästan framme vid andra landfästet!

Aktuellt, Stålbroar
Den nya Skurubron som under våren och sommaren sammanfogats på västra sidan av Skurusund har idag nästan nått fram till östra sidan.

Titta först på de fina bilderna från Thomas Darholm, Cowi, och läs sedan hans artikel om den nya Skurubron i tidningen Stålbyggnad.

Om några veckor kommer nästa nummer av Stålbyggnad, nr 3, med många intressanta artiklar. Inte minst om en annan bro där Cowi har varit inblandad – 1915 Çanakkale Bridge.