Folke Bernadottes bro invigd och öppnad

Arkitektur, Stålbroar
Tisdagen den 17 september 2019 invigde Kungen den nya Folke Bernadottebron som går över Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. Södra Djurgården är ett av Stockholms större besöksområden, och det mest besökta inom Nationalstadsparken. Det är både boende i staden och turister som tar sig dit för att uppleva naturen, kulturen och de många besöksmålen. Med fler boende i Stockholm, bland annat i den närbelägna Norra Djurgårdsstaden ökar besökstrycket än mer framöver. Tillgängligheten är dock begränsad och ojämnt fördelad. Redan 2004 togs ett initiativ från KDI, Kungl. Djurgårdens intressenter, att utreda möjligheten att bygga en bro över Djurgårdsbrunnsviken, mellan Rosendals slott och Museiparken på norra sidan. Med en ny koppling kan fler gående enkelt nå Södra Djurgården utan att använda bil eller buss.
Nyinvigd rostfri stålbro i vackert väder med folk på väg mellan Tekniska Museet och Rosendal Slott. Foto: Lars Hamrebjörk

Rundquist arkitekter, i samarbete med Ramboll, fick uppdraget att ta fram ett förslag med en broplacering i samma läge som Karl XIV Johans flottbro hade åren 1820-1846, och även Stockholmsutställningen tillfälliga gångbro 1930. Förslaget väckte positiva reaktioner och kopplingen togs med som en möjlighet i den fördjupade översiktsplan som togs fram för Nationalstadsparken och 2015 kunde en ny detaljplan upprättas för broprojektet.

Gestaltningen växte fram utifrån ett ingående analysarbete kring landskapsrummet, rörelsemönster på platsen och den historiska förankringen. Idén utgick från att spänna över hela vikens bredd i ett enda språng, utan att göra en stor och hög konstruktion i det känsliga historiska landskapet. Det kunde göras genom en trespanns, voutad balkbro, där ändspannen är mycket korta och mittspannet sträcker sig över hela vattenpassagen med samma segelfria höjd som intilliggande broar, tre meter, för att inte påverka sjötrafikens framkomlighet.

Vy från Tekniska Museet-sidan. Foto: Lars Hamrebjörk

Upplag för mellanstöd och broändar utgörs av en dold betongkonstruktion under mark som får bron att se ut som en enda båge över vattnet. Balkkonstruktionen är utformad som ett fackverk av rostfritt stål som ger genomsikt och lätthet i uttrycket. Konstruktionstypen är modern och effektiv men refererar även till de närliggande äldre broarna, Djurgårdsbron respektive Djurgårdsbrunnsbron, vilka med sina fackverkskonstruktioner från 1800-talets var sin tids “High Tech”.

Vy från Djurgården, Rosendal. Foto: Lars Hamrebjörk

Bron är liten i det stora landskapet men har stor närvaro i det nära sammanhanget. Uppbrutenheten i konstruktionen förmedlar ljuset, som mönsterbildande siluett i motljus eller belyst tecknande de runda stålprofilerna. Fackverket av runda rör bildar ett intressant och ljus­förmedlande mönster samtidigt som genomsiktligheten ger ett minimum av visuell barriärverkan. Med de dolda landfästena landar bron direkt mot anslutande gångvägar och gör det smidigt för gående att välja den nya kopplingen. Enkla räcken med ett rostfritt nät som fallskydd ger maximal utsikt och är samtidigt nästan osynligt från omgivningen. I handledarna finns en lågt sittande belysning som lyser upp gångytan som är av obehandlad gran. Med den nya bron läggs ett nytt tidslager till de äldre broarna till Södra Djurgården, från 18- och 1900-talen, och ett samtida uttryck i den historiska kontexten.

Teknisk beskrivning

Bron är en gångbro med trädäck ovan ett underliggande triangelfackverk av rörprofiler i rostfritt stål. Huvudprofilerna i fackverket är rör med dimensionen 355x25mm. För att klara den långa spännvidden över vattnet är broändarna nedspänd i landfästet. För att inte behöva använda rör med större ytterdiameter än 355mm, och därmed få en relativt smäckert utseende och en bro med samma ytterdiameter över hela konstruktionen längd, har vissa rördelar förstärkts genom att svetsa in ett rör i ytterröret och på så sätt öka tjockleken och därmed även bärförmågan på de mest utsatta delarna av bron. Bron tillverkades i fyra sektioner i Stål & Rörmontages verkstad i Sölvesborg.

Del 1 och 2 ligger upplagda för färdigsvetsning av diagonaler.
Provmontage av halva bron vis Stål & Rörmontages verkstad

Tre sektioner transporterades upp till Stockholm och under juni månad monterade Stål & Rörmontage den nya gångbron över Djurgårdsbrunnsviken. Det är en elegant och smäcker bro, 98 meter lång och 3,5 meter bred som förbinder Museiparken på Norra Djurgården med Rosendal på Södra Djurgården i Stockholm. Bron är tillverkad av ca 90 ton rostfritt duplex-stål. Bron utfördes i material LDX2101 och allt stål levererades helbetat. Farbanan belades med trä i gran. Räcket förseddes med handledare av svensk ek och räckesfyllningen består av vajernät av typ Carl Stahl X-tend. Bron förtillverkades i tre sektioner på vår verkstad och transporterades till Djurgården i Stockholm med lastbil. Den 4-5 juni lyftes sektionerna på plats från en pråm i tre etapper. Först de två sektionerna mot landfästena och dagen efter lyftes den mittersta sektionen av brokonstruktionen på plats. Det ena landfästet hade en rörlig infästning för att mittdelen skulle kunna monteras på plats och lanseras ihop för att svetsas ihop till en hel brokonstruktion. Under sommaren har sedan bron anpassats till gång och cykelvägarna på båda sidor av kanalen och i mitten av september öppnades bron.

Sektionen till det norra landfästet lyfts på plats. Foto: Lars Hamrebjörk
Arkitekt Henrik Rundquist inspekterar resultatet av sitt ritande. Foto: Lars Hamrebjörk
Den mittersta sektionen har kommit fram till Stockholm. Foto: Lars Hamrebjörk
Den mittersta sektionen kommer med en pråm på väg fram till byggplatsen. Foto: Lars Hamrebjörk
Mittsektionen sänks ned med lyftkran på pråmen. Foto: Lars Hamrebjörk
Mittsektionen görs redo för montage. Foto: Lars Hamrebjörk
Nu gäller det bara att mittsektionen passar in mellan de båda sidosektionerna. Foto: Lars Hamrebjörk

En film om montaget ser du här.

Beställare: Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: Ramboll
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage