Trikåfabriken – Intressanta materialkombinationer bakom en corténfasad

Stål gör det möjligt
Trikåfabriken är en kontorsbyggnad som ligger i de gamla industrikvarteren i Hammarby Sjöstad som är under stor förändring. Trikåfabriken och dess grannfastigheter har en utpräglad industrikaraktär, vilket tagits tillvara på i utvecklandet av fastigheten. Den ursprungliga tegelbyggnaden från 1929 har fått en påbyggnation med trästomme i fem våningar.

I uppdraget ingick en total renovering invändigt av hela kvarteret. Efter rivning kvarstod enbart den gamla betongstommen med tegelfasad. Visionen för ombyggnaden av den gamla textilfabriken har varit att bevara kvaliteterna i den industriella epokens arkitektur och samtidigt skapa kontorsmiljöer med industrikänsla för 2 000-talets informationssamhälle. Med nutida krav på funktion, design och inte minst hållbarhet. Lösningen blev att knyta ihop fyra huskroppar med en bruttoarea på totalt 25 000 kvadratmeter kring en central ljusgård. Samt lägga till en påbyggnad med stomme i massivt trä.

Atriet som sträcker sig från bottenplan och ända upp till taket ger en vacker karaktär och binder ihop de olika huskropparna på ett fint sätt. Kvarterets internkommunikationer samlade kring en huvudtrappa med hissar i det nya atriet. Trapporna är helt byggda i stål, klädda med trä. För maximal flexibilitet har loftgångar lagts till på varje våningsplan med utblickar över det nya torgliknande rummet. Loftgångar har en bärande konstruktion av stål som hänger i dragstänger i stål från limträbalkar i taket. Loftgångarnas räcken består av 466 olika kassetter med perforerad plåt. Alla stålkonstruktioner till loftgångarna, kassetterna och trapporna ute i atriet är tillverkade och monterade av Smederna. De har även levererat alla förstärkningar i stål till den gamla betongkonstruktionen som behövdes förstärkas till den nya trästommen till påbyggnaden. Den bakre byggnadskroppen finns en påbyggnad i två våningar med stålstomme och sandwihsfasader. Även den byggd av Smederna.

Fasaden i påbyggnaden har fått ett material med lika stark karaktär som teglet, men som inte härmar det, cortén. Även taket på påbyggnaden är byggt med corténplåt. Plåten till både fasad och tak har monterats av Plåtkompaniet Norling.

Arkitekt: Tengbom
Byggherre: Fabege
Konstruktör: Tyréns
Byggentreprenör: Arcona
Stålentreprenör: Smederna
Plåtentreprenör: Plåtkompaniet Norling