Stålfackverk över nedgången ner till T-Stadshagen

Stål gör det möjligt
Stål & Rörmontage har tillverkat en fackverksbalk på 24,3 ton med lådprofiler av ihopsvetsade plåtar med 25-50 mm godstjocklek, stålkvalitet S690. Överram: 500x650, underram: 500x600, diagonaler: 400x450.
Foto: Lars Hamrebjörk

Vid nedgången till tunnelbanan vid Stadshagen bygger Primula 150 hyreslägenheter. Förskola och livsmedelsbutik. Rulltrappsschakten ned mot tunnelbanan var begränsad uppåt på grund av det nedre lägenhetsplanet. Dessutom konsolar husets gavel ut över tunnelbanenedgången med ca 4 meter, och all denna last hamnar i princip på den fackverksbalk som ska bära lasten över nedgången. Det innebär att fackverksbalken med en spännvidd på 16,8 meter och höjde 2,23 meter, får en väldigt stor last på sig. Ena pelaren lutar då pelarfundamentets grundläggning behövde anpassas efter SL:s tunnlar/anläggningar. Det uthängande nedersta lägenhetsplanet bärs av stålbalkar från Forsells Smide.

Stål & Rörmontage har tillverkat en fackverksbalk på 24,3 ton med lådprofiler av ihopsvetsade plåtar med 25-50 mm godstjocklek, stålkvalitet S690. Överram: 500×650, underram: 500×600, diagonaler: 400×450. Stålsort S690QL krävde förvärmning på 140 – 240 grader. Svetsmetod 138 A-mått 6 till 26.. Anledningen till att det är så grovt tvärsnitt samt att man använt oss av S690-stål är för att ration spännvidd:höjd är så stor.

Foto: Lars Hamrebjörk

Den stora fackverksbalken kommer att klär in i glas så att man kommer att kunna se stålet när man åker ner på rulltrappan till T-Stadshagen.

Beställare: Primula
Arkitekt: DinellJohansson
Konstruktör: PE Teknik & Arkitektur
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage / Forsells Smide
Transport och lyft: Jinert