Stål, trä, betong – Södertälje Science Park

Stål gör det möjligt
Nya byggnader i naturliga material, som trä, stål och betong

Södertälje Science Park ligger på en tidigare sluten plats, i de kontorsfastigheter där Astra Zeneca en gång hade sin produktion. Utmaningen blev att förvandla området till ett öppet campus där KTH och Södertälje Science Park kan samverka, samt vara varumärke och mötesplats för hela Södertälje. Södertälje Science Park består av tegelhus från 50-talet och nya byggnader i naturliga material, som trä, stål och betong. Där finns varierande arbetsplatser, gemensamma mötesplatser, restaurang och café och ett nytt campus för KTH, med plats för 1200 studenter.

En tillbyggnad skapar en ny entréplats med tydlig karaktär mot staden och knyter ihop byggnaderna runt gården. Den fysiska miljön uppmuntrar till både formella och spontana möten mellan alla som vistas på campus. Lokalerna stärker även kopplingen mellan praktik och forskning, här finns lättillgängliga verkstadslokaler med bra utrustning för skapande.

Den nya byggnaden har en prefabstomme i fyra våningar plus fläktrum med HD/f-bjälklag och stålelement. Stabilisering sker med skivverkan i bjälklag, vilka leder horisontallaster till avstyvande diagonala vindstag av stål samt avstyvande väggar av betong. I entrédelen av byggnaden är vissa av bjälklagen byggda i trä.

Architecture by White Arkitekter

Mer om Södertälje Science Park här

Beställare: Acturum Real Estate
Arkitekt: White arkitekter
Konstruktör: BTB
Stålentreprenör: Ruukki Building System