Stål gör det möjligt

Stål gör det möjligt
Stål gör det möjligt är kortare artiklar om intressanta stålbyggnadsprojekt i tidningen Stålbyggnad. Artiklarna placeras i slutet av varje nummer av tidningen och läggs även upp på tidningens webbplats – www.stalbyggnad.se Vi presenterar både projekt i Sverige och i Norge, och ska spegla stålets möjligheter i olika byggprojekt. Såväl större som mindre projekt och byggnader och broar.

Vad innehåller en artikel i Stål gör det möjligt?

Artikeln innehåller en kortare beskrivning av hela projektet och sedan en mer detaljerad text om hur man har använt stål till stomkonstruktionen och i fasader och tak. Dessutom fakta om stålkomponenter (längd, höjd, vikt m.m) och stålsort.

En viktig del i är bra bilder både från tillverkning och montage av stålkomponenterna, men även på färdigt projekt. En 3D-bild på stomkonstruktionen brukar också vara med.

Artikeln avslutas med en faktaruta om; Beställare, Arkitekt, Konstruktör, Stålentreprenör, Stålleverantör m.m.

Hur tar du fram underlag till en artikel i Stål gör det möjligt?

Kontakta redaktionen för tidningen (lars@sbi.se) i ett tidigt skede när byggprojektet har kommit igång och stomkonstruktionen börjar synas. Några korta fakta och några bilder på stålkonstruktionen. Var ligger projektet, storlek och aktuellt läge i projektet. Komplettera med kontaktpersoner hos arkitekt, konstruktör, stålentreprenör och på själva byggprojektet.

Är det ett intressant projekt som kan bli en artikel i tidningen/webbplatsen så kan redaktionen sedan behöva kompletterande information, fakta och fler bilder. Textmängden som ska tas fram är vanligen på en 1/4-dels A4, men ibland upp till en A4.

Hur syns ditt företag i Stålbyggnad?

Stål gör det möjligt är en utmärkt plats för medlemsföretagen att visa upp intressanta stålbyggnadsprojekt. Medlemsföretaget syns både i tidningen och på webbplatsen.

Annonsera i Stålbyggnad

Vill ni synas extra mycket så kan ni kontakta Migge Sarrión (annons@sbi.se) för en annons i anslutning till projektartikeln i tidningen eller på webbplatsen.

Läs tidigare projekt

Se ”Stål gör det möjligt” i tidningen: www.stalbyggnad.se/tidning/tidningen-stalbyggnad-nummer-4-2020/
Se ”Stål gör det möjligt” på webbplatsen: www.stalbyggnad.se/stal-gor-det-mojligt/