Solenergitak på Parkeringshus

Stål gör det möjligt
Vissa parkeringshus har byggts utan tak på den översta våningen. Detta var fallet med garaget tillhörande Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. För att kunna komplettera parkeringshuset med en solcellsanläggning och hålla sig inom tillåtna byggnadshöjd och ändå behålla antalets P-platser valdes en speciell lösning.

En stålpergola byggdes på översta planet på vilken man kunde placera solcellanläggningen på. En fackverkskonstruktion, tillverkad och monterad av Ruukki Building Systems, kompletterad av ett sekundärt bärverk så att panelerna kan lutas upp mot solen med ca 20 grader vinkel. Mellan varje panelrad är det öppet så att besökaren kan åskåda himlen. Kraftiga fackverksbalkar har använts för att motstå den vindpåverkan som kan uppstå på 9:e våningen. USÖ:s parkeringshus har inneburit vissa utmaningen gällande konstruktionen och beräkningarna. Vanligtvis vid solcellsinstallationer finns det ett tak under panelerna vilket förhindrar att vinden kommer underifrån utan endast uppifrån och från sidan.

Normalt så bygger man inte en så stor konstruktion endast för solcellerna utan man utgår från befintliga konstruktioner, eller tak, när man ska montera solceller. Stålpelarna består av 3,5 m långa RHS-profiler på 300×300. Primärfackverket av RHS-profiler är 10 m långa och väger 650 kg/st. Sekundärfackverket, också av RHS, är 17 m långa och väger 600 kg/st. Hela P-huset består av en öppen fasad med glas och sträckmetall sned ställda till varandra.

Beställare: Regionfastigheter Örebro
Entreprenör: NCC
Arkitekt: KLARA arkitekter
Konstruktör: Tyréns
Stålkonstruktör: Ruukki Building Systems
Stålentreprenör: Ruukki Building Systems
Solceller: Swede Energy Power Solutions AB
Fasadentreprenör: Westins Fönsterteknik