Padelhall i Salem från Smederna

Stål gör det möjligt
Vid årskiftet 2019/20 står Salems första padelhall klar för den nya trendsporten Padel.
Padelhallen i Salem växer fram

I byggnaden kommer det även att finnas lokaler för företag. Smederna har totalentreprenad på projektet och i åtagandet låg även projekteringen av stålstommen, TRP-plåt, HDF-block samt sandwichelementen. Smederna har levererat en stålstomme på 90 ton bestående av 12 meters pelare på den höga delen och något kortare på den låga delen i dimensionen HEA220, takstolar av HEB300 spännvidd på 13 meter med knäck i ändarna. Hela konstruktionen sitter ihop med bultförband. Dessutom har Smederna levererat och monterat 800 m3 TRP-plåt till takkonstruktionen och 1000 m3 sandwichelement från ArcelorMittal till fasaden. Till bjälklagen har man levererat både 300 m3 HDF-element och 100 m3 Combideck.

Läs mer här

Fasadelementen lyfts på plats

Beställare: Söderby Entreprenad
Arkitekt: Draken Arkitektur AB
Stålentreprenör: Smederna