Nya Skurusundsbron – flyttbar montagehall

Stål gör det möjligt
Den nya Skurusundsbron börjar växa fram vid sidan av den gamla Skurusundsbron från 1915. Den 379 meter långa och 31 meter breda stålbron på sex brostöd över Skurusund består av 62 brosektioner.
Foto: Thomas Darholm

Stålkonstruktionen tillverkas av Maeg utanför Venedig och stålsektionerna fraktas med tåg och lastbil hela vägen till Nacka. Brosektionerna monteras samman i en temporär montagehall som ligger på den västra sidan av Skurusund och mellan landfästet och stöd 2. Montagehallen är 55 m lång och 45 m bred och har en stålstomme med 18 m höga pelare och takfackverk. Stålstommen är av ”Mekano-typ” som kan bultas ihop och plockas ner för att sedan flytta till en annan plats. Montagehallen har också två stora traversbalkar inne i hallen.

Foto: Lars Hamrebjörk

Eftersom montagehallen ligger mellan landfäste och föstra pelare så får man bygga upp ett mekano under själva hallen också. I hallen byggs 12 meter långa stållådor, två stycken bredvid varandra. Varje stållåda består av sju vertikala sektioner som svetsas samman till en stållåda i montagehallen. De två första stållådorna är nu klara och i ”skrivande stund” sker den första lanseringen. Lanseringen sker genom domkrafter direkt kopplade till bron som sedan skjuter bron framåt. Under ett halvår frammåt kommer nu 2×31 sektioner att svetsas samman i hallen och succesivt lanseras ut över Skurusund. I nästa nummer av Stålbyggnad kommer du kunna läsa en utförligare artikel. Under april är det också planerat att Stålnätverket ska göra ett studiebesök på projektet.

Foto: Lars Hamrebjörk

Beställare: Trafikverket
Arkitekt: Dissing+Weitling
Konstruktör: 3TI
Entreprenör: Itiniera
Stålverkstad: Maeg

Foto: Thomas Darholm
Foto: Thomas Darholm
Foto: Thomas Darholm