Nattugglan – Kontorsbyggnad med utmaningar

Stål gör det möjligt
Det är mycket som händer i kvarteren söder om Medborgarplatsen i Stockholm. På Folkungagatan 44 utvecklar Vasakronan en ny kontorsbyggnad med hög miljöprofil och ett livligt gatuplan, bland annat kommer Tyréns att flytta sitt huvudkontor hit. Byggnaden omfattar 23 000 kvadratmeter fördelat över sju våningsplan. Huset får en tydlig miljöprofil och utvecklas med målsättningen att det miljöcertifieras enligt LEED på nivån Platinum, den högsta klassningen.
Kortsida hus mot Folkungagatan med fackverk och balkar som växlar av pelare i fasad.
Foto: Lars Hamrebjörk

Huset innehåller många fackverk men några fackverk sticker ut i svårighetsgrad i fasadlinje. Eftersom huset i vissa delar står på en befintlig grundläggning så linjerar inte nya pelarlägen med gamla fundament. Detta gör att det krävs fackverk under marknivå i huset för att flytta på lasterna till fundament. Svårigheten med dessa fackverk är att höjden på dem är starkt begränsad vilken leder till ovanliga vinklar. Kombinationen med åtta våningars last och ofördelaktig geometri på fackverken leder till mycket stål och svets i knutpunkterna.  

Två sammansvetsade och överhöjda HSQ profiler möter en annan HSQ på en pelare vid fasad.
Foto: Lars Hamrebjörk

Fasaden trappar på flera ställen i huset vilket innebär att pelarna står på stålbalkar. Detta är normalt sett inte ett stort problem men i detta fall trappar huset i flera våningar och landar tillslut på en lång balk som inte får vara så hög på grund ut av installation som går under balken. Projektet valde att göra ovanligt breda och överhöjda stålbalkar för att nedböjningen inte ska bli allt för stor. Balken kommer också böja ner succesivt under tiden som huset monteras.

Stom och grundkonstruktion i stål, från PE Teknik & arkitektur

En spännande detalj är att huset står på Söderledstunneln och delvis grundläggs precis intill Söderledstunneln. För att lösa grundläggningen har nästan 100 nya stålkärnepålar pålats ned precis intill Söderledens befintliga betongpålar. Utan stålkärnepålar hade det inte gått att bygga så högt och med så stora spännvidder.

Höga fackverk till vänster i bild och ett lågt fackverk/bock till höger i bild.

PE Teknik & Arkitektur är huvudkonstruktör och BTB har varit konstruktör för prefabstommen som har tillverkats och monterats av Contiga. Totalt 1 100 ton stål har använts till stomkonstruktionen och 300 antal ton stålpålar till grundläggningen. Contiga började med stommontaget under sommaren 2020 och nu är hela stommen uppe och fasaderna monterade. Inflyttning är sommaren 2022.

En Youtube-film om projektet

Foto: Lars Hamrebjörk

Beställare: Vasakronan
Arkitekt: Equator
Byggledning: Byggstyrning
Konstruktör: PE Teknik & Arkitektur
Konstruktör Prefab: BTB
Stomentreprenör: Contiga
Stålpålar: SSAB

Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk