MiMo – En länk mellan historia och det moderna

Stål gör det möjligt
MiMo - Mitt i Mölndal, är en del i förändringen av Mölndals innerstad. Där växer det nu fram 40 000 kvm moderna kontor och handelsytor. Bestående av en stomme av IQB balk och IQB pelare från IQB stomsystem.

I projektet kommer VSAB att ha levererat 6025 löpmeter IQB balk, 772 IQB pelare och ca 90 ton övrigt stål fördelat på de två husen. Stommen utförs med både skruvade och svetsade kopplingar. Balkarna är dessutom förberedda ifrån fabrik med så väl påsvetsade fasadinfästningar som genomföringar för radiatorstammar och brunnar. Alla fasadbalkar är dessutom förberedda med infästningar för skyddsräcke. Fokus har varit att flytta så mycket arbete som möjligt gällande anpassningar på montage till förberedande och genomarbetade lösningar direkt på ritbordet.

Förutom den stora stommen och några mindre skärmtak har projektet två tvåvåningshöga fackverk med en spännvidd på 17 meter. Fackverket i MiMo 2 bär totalt 15 ovanliggande plan. Fackverken har haft väldigt höga krav gällande deformationer för att inte påverka tätheten för fasadpanelerna. Det har dessutom funnits arkitektoniska krav att de båda husens fackverk ska matcha varandra trots olika lastförutsättningar och husets geometrier. 

Tvåvåningsfackverken är levererade i två separata delar, en våning åt gången, för vardera fackverket och svetsades sedan ihop på montage. De båda huskropparna till MiMo 1 och MiMo 2 kopplas sedan samman från plan 6 via ett antal förbindelsegångar mellan husen.

IQB stomsystem projekteras i ett egenutvecklat beräkningsprogram och med utvecklade insticksmoduler till Tekla structures. Beräkningar, modell och ritningar har på uppdrag av VSAB utförts av Johan Hedlund (JoByKo AB) och Gustav Witte (Gustav Witte AB). Vid dimensionering av fackverken har även Tyréns i Borlänge varit involverade.   

Beställare: NCC
Arkitekt: Reflex
Entreprenör: Contiga Väst
Huvudkonstruktör: NCC teknik
Stålentreprenör: Västsvenska stålkonstruktioner AB (VSAB)

Foton: Johan Hedlund
Modellbild: Gustav Witte