Lyra – ny vattenreservoar i Örebro

Stål gör det möjligt
Lyran är arvtagaren till den kända Svampen i Örebro som inte längre räcker till ett växande Örebro. Projektet startade som en arkitekturtävling som avgjordes hösten 2016. Bygget startade våren 2020 och planeras färdigställd till hösten 2022. Stålskärmen kring själva vattenreservoaren i betong är tillverkad av Corténstål och väger 900 ton. Höjden av reservoaren är anpassad så att vattenytan är densamma som i Svampen, vilket innebär att trycket i stadens vattennät är oförändrat så att inga förstärkningsåtgärder krävs.

Formkonceptet för Lyran

Skulptur i skogspark – En form som växer upp ur jorden och öppnar och löser upp sig mot himlen. En form inspirerad av vattnets gång som är ett samspel mellan himmel och jord.

Inklädnaden av den nya högreservoaren tornar upp sig med en materialitet och form som bildar en helhet med skogsparken. Samtidigt som reservoaren blir ett tydligt landmärke, samverkar den med platsens karaktär och skapar en platsidentitet. På nära håll har formen en finmaskighet som efterliknar träden. Corténstålets varmgul-oranga ton matchar tallarnas stammar. Corténstålet får sin styrka mot nedbrytning genom kontakt med vatten och syre. Rostprocessen är i dialog med elementen vilket ger stålets yta en vacker lyster. Den trattliknande formen är en regnuppsamlande gest mot himlen. Höjden är viktig i syfte att skapa ett landmärke. Genom att skära tratten snett behåller man tillräcklig höjd men sparar på materialet. Det skapas en öppning till formens insida. Ytterligare materialbesparing sker genom att beklädnaden inte täcker hela skalet, som därmed luckras upp vilket skapar en sorts fläta med himlen. Detta minskar även vindbelastningen vilket reducerar konstruktionens dimensioner. På långt håll utgör högreservoaren en siluett som väcker nyfikenhet. Formen har en riktning som gör att man på håll kan orientera sig i förhållande till detta landmärke. Efter mörkret gör ljussättningen av reservoaren att den blir ännu tydligare på långt håll. På nära håll sprider den ljus som ger trygghet i mörkret.

Högreservoaren gestaltar inte en form som följer på funktionen likt den anrika Svampen. Den visar i stället på andra kvaliteter för dess berättigande att bli byggd. En form som utgår från platsen och de aktiviteter man skapar på denna plats. Inbyggnaden av reservoaren kan närmast liknas vid en skulptur.

Lyra i maj 2022

Stålskärmen i Corténstål

Stålkonstruktionen består av 48 stycken pelare med avsmalnande profilhöjd och med smalare synlig ytterfläns. Dessa står på betongfundament och stagas i reservoarens betongtak. Panelkassetterna ingår i den bärande och stabiliserande konstruktionen och består av bockad plåt med ändplåtar som monteras mellan pelarna. Samtliga stålelement är utförda i rosttrögt stål förutom stagen till reservoaren. Stor omsorg har lagts på detaljutformningen för effektiv produktion och montage och att minimera risken för korrosion i utsatta delar.

Beställare: Vattenverket i Örebro
Arkitekt: Ett Ark Arkitektur AB
Entreprenör: NCC
Konstruktör Betongkonstruktion: WSP Örebro
Konstruktör Stålkonstruktion: COWI Göteborg
Stålentreprenör: Promostal