Logistikbyggnad med återbrukat stål till stommen

Hållbarhet, Stål gör det möjligt
EAB har genomfört ett pilotprojekt, tillsammans med Stena Stål och vår kund Troax, där vi använder återbrukat stål i form av balkar som hämtats från en produktionsanläggning i Göteborg. Det nya i projektet, är att vi återbrukar balkar från ett projekt som initialt inte producerats på EAB.

EABs ledande montör Tobias Hagesjö visar en återbrukad stålbalk som ännu inte har monterats.

EAB har genomfört ett pilotprojekt, tillsammans med Stena Stål och vår kund Troax, där vi använder återbrukat stål i form av balkar som hämtats från en produktionsanläggning i Göteborg. Det nya i projektet, är att vi återbrukar balkar från ett projekt som initialt inte producerats på EAB. När balkarna kom till oss var de testade, certifierade och blästrade. Vi tog in balkarna i vår produktion och gjorde de anpassningar som behövs innan de levererades till vårt projekt. Där har de använts till stommen till ett höglager, berättar Malin Candell, affärsområdeschef EAB Stålbyggnader. EAB har levererat och monterat stålstomme (ca 100 ton) och takplåt till Hillerstorp.

Malin Candell, affärsområdeschef EAB Stålbyggnader visar återbrukade stålbalkar på deras lager
som väntar på att man ska hitta ett projekt där de kan användas i en ny stålkonstruktion


Byggnaden består av ett höglager samt en tillbyggnad med kontor. Leveransen har även inkluderat betongväggar, plåtsandwichelement och HDF. De återbrukade balkarna har kunnat användas som bjälklagsbalk i kontoret samt randbalkar i höglagret. EAB har även kompletterat huset med en stålvikport och ståldörrar samt inrett huset med lagerinredning, vilket gör att EABs samtliga tre produktområden varit med och levererat till byggnationen.

Tobias visar en monterad återbrukad stålbalk.

Beställare: Troax
Arkitekt: Byggingenjörsbyrån i Gnosjö
Entreprenör: GBJ Bygg AB
Konstruktör: EAB
Stålentreprenör: EAB

Tobias visar en monterad återbrukad stålbalk.