Lindab levererar en stor logistikbyggnad i Norrköping

Stål gör det möjligt
I Norrköping bygger Infrahub nya logistiklokaler åt Postnord TPL för Bauhaus bygg- och trädgårdsvaror till varuhusen. Det rör sig om hela 90 000 m2 golvyta fördelat på 60 000 m2 på plan 1 och 10 000 m2 i en huuvdbyggnad och 20 000 m2 bestående av ett tält.

Bredden på huvudbyggnaden är 120 meter och längden på 500 meter, med en höjd på ca 14 meter. Det kan jämföras med en yta motsvarande ca 10 fotbollsplaner. Den totala byggytan är på hela 170 000 m2, ca 24 fotbollsplaner. Lindab är entreprenör för stommen och hela klimatskalet med tak och fasad och har ansvaret för både detaljprojektering och tillverkning/leverans.

Stomkonstruktionen på 1 200 ton stål tillverkas och monteras av DS Stålkonstruktion och består av fasadpelare HEA 280, mittpelare RHS 400 och entresolbalkar HEA 900 till HDF-bjälklagen. Takfackverken tillverkas av SMD i Smålandsstenar. En så lång hallbyggnad kräver samsyn mellan rörelsefogar i byggnadskonstruktionen och här har man valt en indelning i tre delar med rörelsefogar mellan. Takplåten består av Lindabs LHP 130 med skivverkan. Fasaden byggs med Lindabs sandwichpaneler med en specialkulör utvändiga (RAL 7006) och är skyddsklassade fyra meter över mark. Konstruktör har varit WSP. Logistikbyggnaden kommer vara klar för drift i januari 2022.

Beställare: Infrahubs
Arkitekt: Atrio Arkitekter
Huvudentreprenör: AKEA
Entreprenör stomme/klimatskal: Lindab
Konstruktör: WSP
Stålstommen: DS Stålkonstruktion
Takfackverk: SMSAB, Smålandstenar
Sadwichelement, takplåt: Lindab
Montage tak/fasad: Blixthuset