Life City – Hagastadens nya front

Arkitektur, Stål gör det möjligt
Mitt i Hagastaden ovanpå E4:an, bygger Atrium Ljungberg Life City - en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle, och ett centrum för vetenskap och innovation. Life City blir ett skyltfönster vid Skandinaviens mest visuella plats mitt mellan Solna och Stockholm där 200 000 människor passerar varje dag.
Fasadelementen prefabriceras och levereras av KG Construction, med en infärgad rostfri stålplåt (Rimex) från FMH Stainless. Fasaden är designad och projekterad av Gatun Arkitekter. Foto: Lars Hamrebjörk

Gestaltningen bygger på en idé om en gnistrande metallfasad som byter karaktär med ljusets spel över dygnet och betraktarens avstånd från byggnaden. Ett glashus sveps med ett rostfritt metallraster som ger inomhusmiljön ett solskydd på samma gång som det ger byggnadens exteriör en unik, föränderlig karaktär. Varje fasad får sin specifika uppsättning av perforerade metallkassetter för att svara mot varje väderstrecks specifika solinstrålning.


Hela tomten ligger ovanför motorvägens och järnvägens tunnlar, vilket ställer speciella krav på byggnaden. Grundläggningen måste följa tunnelväggarna, och då det är hög trafik på motorvägen genom tunnlarna ställs höga krav på konstruktionens explosionsmotstånd. Av- och påfartsramper kommer att passera intill och genom byggnaden, vilket styr placeringen av entréer och inlastning. Projektet omfattar 40 000 kvm BTA och har projekterats med mycket höga miljöambitioner och kommer klassas som BREEAM Excellent.

Utmaningar vid konstruktionen

Placeringen av LifeCity ovanpå E4-tunneln vid Norra Länken samt Värtabanans tunnelrör, har medfört en del utmaningar vid konstruktionen. Lasterna har behövt ledas ner på tunnelväggarna med de stora tvåplansfackverken i stål på plan 4 och 5 över tunneln under byggnaden, och avfartsrampen genom byggnaden. Fackverken stabiliseras i sin tur utav vindkryss på alla plan i huset. I ljusgården står glasasade hisschakt och spänger för kommunikation till kontorsvåningarna. Dessa två utgör också två egna sektioner i huset, och är inte på något sätt stabiliserande i huset. De är istället själva stagade av resten av stommen.

Fackverken placering har anpassats för att följa den böjda lastlinjen ner på tunnelväggarna. En utmaning både för arkitekten ON Arkitekter och konstruktören BTB.
Foto: Lars Hamrebjörk

Hela byggnaden står på tunnelrören med friktion. Ingen pelare har förankrats till de befintliga tunneltaken utan är placerade i specialgjorda plåtlådor som är placerade ovanpå gummidukar.

Utmaningar vid stålkonstruktionen

Stomkonstruktionen är tillverkad och monterad av Nordec (f.d Ruukki Building Systems), 1850 ton stål och 30 000 kvm hdf-bjälklag. De sju stora stålfackverken, 100 meter långa och 8 meter höga (uppdelade i sektioner på 14-22 meter) har projekterats utifrån att det finns en begränsad yta att sammanfoga elementen på byggarbetsplatsen.

Foto: Lars Hamrebjörk

Fackverken består av flera olika sammansatta element som tillverkats i två olika etapper. De svetsade elementen i fackverken har förproducerats i fabriker i Lettland och Polen, och sedan gått vidare till Ruukkis fabrik i Peräseinäjoki. Där har de svetsade delarna och rörprofiler till strävorna, satts samman till fackverk som delats upp i två delar. De två ”envånings-höga” delarna har provmonterats i fabrik innan de har transporterats till byggarbetsplatsen. Där har de monterats och svetsats samman till ”tvåvånings-höga” fackverk som tillsammans med stålpelare utgör de tre lägre våningarna. Kopplingar har anpassats för att fackverken ska kunna pusslas ihop till varandra och följa den böjda lastlinjen ner på tunnelväggarna.

Hela stomkonstruktionen

Huset har totalt nio plan samt ett takplan och ett garage. Förutom de två fackverksplanerna så består de resterande planen utav kontinuerliga, svetsade hattprofiler som bär håldäcken. Bjälklagen bärs upp av stålpelare av rörprofiler, samt att stora delar av plan 2 och 3 hänger upp i fackverken, i dragna rörprofiler. Garaget som befinner sig under huset består utav samverkansbalkar, även dom placerade ovanpå rörprofiler.

Ovanpå tvåplansfackverkens byggs sedan en pelare/hattbalkstomme med håldäcksbjälklag.
Foto: Lars Hamrebjörk

På takplanet så finns totalt 19 stycken långa fackverk (15,5 m) med 120 stycken balkar mellan sig, som utgör lanternin ovanför ljusgården. I och med dess position har man valt att brandskyddsmåla dem i fabrik, vilket sedan har krävt en speciell transportmetod, där man monterat fast dem bredvid varande på specialgjorda transportbalkar, för att inte skada färgen. Montaget av lanternin har också varit speciell, där man valt att montera ihop paket av fackverk och balkarna emellan, och lyft hela paketet på plats.

Foto: Lars Hamrebjörk

Beställare: Atrium Ljungberg
A Fasad: Gatun Arkitekter
A Hus: ON arkitekter
Konstruktör: Byggnadstekniska Byrån
Stålkonstruktör: Karlsson Segelström Construct
Stålentreprenör: Nordec (f.d. Ruukki Building Systems)
Fasadentreprenör: KG Construction / FMH Stainless

Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk
Stålentreprenörens platschef Mattias Andersson. Foto: Lars Hamrebjörk
I garageparkeringen används Deltabalkar till mellanbjälklaget. Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk