Kv Bryggaren

Stål gör det möjligt
Bryggaren 1 ligger centralt i Tumba och utgör ett tullhus för Tumba med sitt läge invid järnvägsspåret och infartsleden till staden. Projektet är intressant för att det är ett mångfunktionellt hus med handel, en Coop och apotek i gatuplan, och en tennishall på de övre planen. Byggnaden är storskalig. Inte minst för att kunna husera tennistävlingar krävs en stor spännvidd utan pelare. Hallen är 36 meter bred, 72,5 meter lång och 10 meter hög. Fasaderna har skalats ned med hjälp av indragna volymer. En dekorativ cortenplåt delar upp fasaden och på ett lekfullt sätt anspelar på tennisnät med runda fönster som tennisbollar.

Bryggaren 1 ligger centralt i Tumba och utgör ett tullhus för Tumba med sitt läge invid järnvägsspåret och infartsleden till staden. Projektet är intressant för att det är ett mångfunktionellt hus med handel, en Coop och apotek i gatuplan, och en tennishall på de övre planen. Byggnaden är storskalig. Inte minst för att kunna husera tennistävlingar krävs en stor spännvidd utan pelare. Hallen är 36 meter bred, 72,5 meter lång och 10 meter hög. Fasaderna har skalats ned med hjälp av indragna volymer. En dekorativ cortenplåt delar upp fasaden och på ett lekfullt sätt anspelar på tennisnät med runda fönster som tennisbollar. Invändigt har konstruktionen lämnats synlig, på så vis tillförs kraftfullhet till tennisspelet.

Stålkonstruktionen är den optimala byggnadslösningen för hyresgästernas funktionskrav och utvändigt är Cortennätet med RMIG:s perforering, ett hållbart underhållsfritt material som är ett starkt gestaltningselement som ger byggnaden identitet. Grundtanken har varit att arbeta med konstruktionen på ett spännande sätt och att låta den få ta plats i projektet. Det multifunktionella huset medförde höga brandkrav mellan hyresgästerna. Stora krav på bjälklag mellan hyresgäster med stora spännvidder.

Beställare: NREP
Arkitekt: Equator Stockholm
Konstruktör: Normek
Stålentreprenör: Normek
Fasadentreprenör: Wepab
Fasadleverantör: RMIG