Kineum – kontorsbyggnad utöver det vanliga

Stål gör det möjligt
Kineum blir ett forum för nytänkande, kreativitet och möten. Här kommer annorlunda och dynamiska arbets- och mötesplatser samsas med ett helt nytt sorts hotell. Med 27 våningar och iögonfallande arkitektur blir Kineum en byggnad som syns och tar plats i Gårda och i Göteborg. Husets gestaltning sticker ut både till sitt yttre och inre. Arkitekturen hämtar inspiration från såväl Göteborgs hamnkranar och fiskenäring, som dagens nätverkssamhälle och husets inriktning mot samarbete.
Foto: Sofia Tabod, NCC

Dörrarna kommer att öppnas under 2022 och NCC blir en av hyresgästerna och kommer att flytta sitt Göteborgskontor till Kineum och ESS Group kommer att öppna sitt nya spännande hotell Jimmyz.

Kineum-projektet har en stomkonstruktion med en betongkärna på 12 x 10 meter i mitten för hissar mm och kring den en prefabstomme på 46 x 25 meter med IQB Stomsystem från VSAB. Samverkansbalk och samverkanspelare levereras igjutna och klara direkt ifrån fabrik, vilket innebär att stommen uppfyller R90-kravet utan ytterligare brandskydd. Övrigt stomstål (tak och vissa sekundära konstruktioner i fasader) består av valsade profiler på ca 340 ton stål som brandskyddsmålas och levereras från VSAB. Till Kineum har VSAB levererat 6500 löpmeter IQB-balk och ca 860 stycken IQB-pelare.

Takkonstruktionen är speciell och består av primärbalkar som bär ett raster av mindre balkar på man monterar takpaneler ovanpå. Takpanelerna monteras ihop på marken i större flak innan det lyfts upp på plats. Konstruktionen är stomstabiliserande i sig själv, med skivan kopplad till den centrala betongkärnan och även med snedsträvor i fasaden. Fasaden är inspirerad av både fiskenät och hamnkranar och levereras av Wieden/Fenestra.

Tyréns har tillsammans med VSAB konstruerat de bärande samverkanskonstruktioner i byggnaden och takkonstruktionen. Det som utmärker sig speciellt i konstruktionen är att man har utifrån en FEM-modell beräknat pelarnas längdändring med påförd last och anpassat pelarlängder så att plushöjderna stämmer i varje plan efter att allt stål är monterat. Egentligen kan man säga att pelarna är från början för långa längst ner i byggnaden, så när hela byggnaden är monterad stämmer plushöjderna i varje plan.

CarlGustav Solution är stommontör och har monterat fasadbalkar och fasadpelare med skruvförband för att få ett smidigt montage. I mittlinjerna, där lasterna är större, har man använts svetsförband.

Internet

www.ncc.se/lediga-lokaler/kineum-garda-goteborg/
Det finns även filmer på Youtube som visar stommens progress:
www.youtube.com/watch?v=sWG53tpMCHY
www.youtube.com/watch?v=jLMm_lBWyaw

Faktaruta

Beställare: NCC Property / Platzer
Arkitekt: Reflex arkitekter
Entreprenör: NCC
Konstruktör: NCC Teknik
Stomkonstruktör: Tyréns
Stålentreprenör: VSAB
Stommontör: Carl-Gustav Solution
Fasadleverantör: Wieden/Fenestra