Hybridkonstruktion till Himmerfjärdsverket

Stål gör det möjligt
Himmerfjärdsverket i Grödinge utanför Stockholm får en ordentlig om- och tillbyggnation för att kunna möta nya och tuffare reningskrav. Verket som drivs av SYVAB tar dagligen emot cirka 120 000 m3 avloppsvatten som ska renas, från 350 000 människor i olika kommuner runtom Stockholm. Den nya anläggningen planeras vara klart 2026 där Veidekke Sverige står som huvudentreprenör.

Sjölins Smide AB har på beställning från Veidekke tillverkat och monterat ca 260 ton stål till detta projekt samt gjort alla tillverkningsritningarna för stålet. Man har även monterat alla limträbalkar med hjälp av HM limträ AB.

Stålstommen som främst är uppbyggd med VKR-profiler och HEA-balkar tillverkades verkstaden i Hudiksvall för att sedan varmförzinkas hos DOT. Det är en utmanande stålkonstruktion med många speciella knutpunkter som sammanfogades på site med stålbyggnadsskruv. I stommen ingår 877 st stålpelare och 433 st stålbalkar, totalt 253 ton.

Stora limträbågar med de längsta delarna på ca 24 m skruvades in i mellan stålpelarna och spändes upp med dragstag som har en diameter på 40 mm. Stora mängder träskruvar med storlek upp till 12 mm skruvade samman stål- och träkonstruktionen. Teleskåpanslutningar användes för att takkonstruktionen ska kunna röra sig upp och ner. På de två stora vågböljande arkitektritade taken blir det en praktfull lösning.

Pretec levererade fäst- och montagedetaljer till hela stomkonstruktionen. Till limträbalkarna i taket används stålfästen och ASDO dragstag M42 som håller ihop KL-balkarna. Utöver det även stålbyggnadsskruv, expander, gängstänger mm.

Beställare: Syvab
Arkitekt: Gisteråsjöstrand Arkitektur
Entreprenör: Veidekke Entreprenad
Konstruktör: ELU konsult
Stålentreprenör: Sjölins Smide
Mentagedetaljer: Pretec
Varmförzinkning: DOT.