Hornbach i Trollhättan

Stål gör det möjligt
Wästbygg bygger ett byggvaruhus för Hornbach i handelsområdet Överby i Trollhättan. Den totala byggnadsarean är cirka 8 600 kvm och inflyttningen är i början av 2021. Chrisma Svets & Smides har konstruerat och tillverkat stålstommen på 248 ton i sin fabrik i Falköping.

Wästbygg bygger ett byggvaruhus för Hornbach i handelsområdet Överby i Trollhättan. Den totala byggnadsarean är cirka 8 600 kvm och inflyttningen är i början av 2021. Chrisma Svets & Smides har konstruerat och tillverkat stålstommen på 248 ton i sin fabrik i Falköping. Stålstommen består av ca 200 pelare av KKR-profiler med längden 9 meter, samt 82 stycken takfackverksbalkar (16 -25 meter långa). Chrisma har sedan monterat stålstommen i Trollhättan och kompletterats med 8800 kvm TRP-plåt från Arcelor Mittal till takkonstruktionen. Man har även monterat 310 kvm håldäcksbjälklag till kontorsdelen och fläktrum.

Beställare: Hornbach, Trollhättan
Arkitekt: A1 Ingenjörer
Entreprenör: Wästbygg
Stomkonstruktör: Chrisma Svets & Smide
Stålentreprenör: Chrisma Svets & Smide