Höglager med speciella stålpelare

Stål gör det möjligt
I Bålsta bygger Logicenters en 72 000 m2 stor logistikanläggning fören VVS-grossist för ett toppmodernt och högautomatiserat centrallager. Ett bottenplan på 62 000 m2 och ett enresolplan på 10 000 m2. Byggnadshöjden varierar från 16 till 30 meter. Byggnaden ska ha Breeam Excellent certifiering.
Stommontering under början av April 2022

Nordec levererar och monterar stålstommen, tak och fasad. Montaget av stommen påbörjade i januari 2022 och är nu på plats med klimatskalet på plats. Anläggningen ska var klar för drift under 2023. Stålstommen på ca 2500 ton består av ca 4000 stålelement som tillverkas hos Nordec i sina verkstäder i Finland och Polen och har gått med lastbil till Bålsta.

Stommontering under februari 2022

Pelarna är från 16,5 till 30 m långa och består huvudsakligen av H-profiler och RHS rör. Mittpelarna i höglagerdelen är 30 m långa och är tillverkade av spiralsvetsade rörprofiler som svetsades till full längd redan på SSABs anläggning i Oulainen.

Primärfackverken har varierande längder från 13 till 22 meters längder och sekundärfackverken är 22,5 m långa. Areco har levererat totalt 72000 kvm TRP till taket, och Ruukki Construction har levererat 25 000 kvm fasadpaneler.

BIM används i hela processen från projektering, arbetsplanering, tillverkning och montage. Model Sharing har använts så att alla som jobbar i projektet hos Nordec har K-modellen tillgängligt i realtid. Uppföljning av tillverknings- och montagestatus har skett i 3D modellen.  Montörer använder Trimble Connect i sina läsplattor för daglig montering.

Visualisation av montagetidplan och – anvisningar med hjälp av 3D modell

Beställare: NREP Logicenters
Stålkonstruktör: SS-Teracon
Stålentreprenör: Nordec
Fasadelement: Ruukki Construction
Takplåt: Areco