Gårda Vesta – Höghus med stålstomme och fasad i cortenstål

Stål gör det möjligt
Med sina två torn blir Gårda Vesta landmärket och den norra utposten i det nya resliga Gårda, stadsdelen som bytt skepnad från förra seklets fabriksmiljöer till framtidens kreativa kontorskluster. Gårda Vesta är tänkt som en tydligt markerad avslutning av stadsdelen Gårda i norr, med två höga hus som matchar Gothia Towers i söder.

Läget invid E6 tas tillvara med anslående byggnader som agerar både ”skyltfönster” och skyddande barriär mot trafiken på leden. De bägge tornen (25 respektive 14 våningar) och den sammankopplande lågdelen bildar tillsammans en ensemble byggnader med tydligt uttryck och karaktär.

Den kanske största attraktionen i projektet är den vidsträckta grönskande terrassen på våning 8, som breder ut sig mellan de två tornen med möjlighet till en fikapaus med sol på näsan, after work med kollegorna eller rentav att flytta ut jobbet till en arbetsplats under bar himmel. Torget är också entrén till kontor och andra verksamheter i Gårda Vesta.

Även utseendemässigt sticker Gårda Vesta ut i sitt rustika uttryck. Med inspiration från platsens historia valde arkitekterna cortenstål som är både hållfast och underhållsfritt – det rostar vackert men långsamt och med bibehållen styrka. En särskild kvalitet är cortenets förmåga att skifta utseende över tid. Det åldras med värdighet. På de nya kontorshusen får stålet sällskap med stora mängder glas i en fasad som signalerar associationen till forna tiders fabriksmiljöer på Gårda. Det nya lyfter på kepsen för det gamla. Just känslan av gedigna material har varit en bärande idé genom arkitektarbetet med Gårda Vesta, där byggets olika komponenter lyfts fram och exponeras. Även interiört återfinns cortenstålet i form av en trappa i den stora ljusgården, och de två glidformsgjutna trapphusen får behålla sin levande yta med tydliga spår av brädor.

Stomkonstruktionen består av en glidformgjuten betongkärna med trapphus och hissar. Kring dessa byggs en stålstomme med stålpelare och stålbalkar samt betongbjälklagselement. Huvudentreprenören Peab står för betongkärnan och Ruukki Building Systems levererar och monterar prefabstommen med 1300 ton stål. Två- och trevåningshöga samverkanspelare av fyrkantsprofiler och WQ-balkar som kommer från Ruukkis verkstad i Polen. Ruukki Building Systems monterar även håldäck och övriga prefabbetongelement. Fasaderna består av sandwichelement med corténplåt från SSAB på utsidan. Fasadelementen levereras och monteras av UPB.

Vid redaktionens besök i slutet av januari var stommen på den ena huset uppe i topp på 14 våningar och det andra var på 15 våningar, men ska upp till 25 våningar fram till maj. Byggnaden är klar till hösten 2020 och inflyttningen börjar 2021.

Beställare: Platzer
Arkitekt: White
Entreprenör: Peab
Konstruktör: VBK
Stålkonstruktör: BTB
Stålentreprenör: Ruukki Building Systems
Fasadentreprenör: UPB