En nedmonterad stålhall får ny användning på ny plats

Stål gör det möjligt
I slutet på 1999 uppförde Llentab en stålhall åt Jukkasjärvi Icehotel. Hallen var en traditionell Lentabhall bestående av pelare och fackverk som skruvas ihop till färdiga stomkomponenter på byggarbetsplatsen. Hallen användes som islager fram tills 2016 men i takt med att hotellet växte behövde man då komma åt marken där hallen stod. Så i slutet på 2016 såldes hallen till Staffan Emmoth AB som demonterade hallen på två veckor, märkte upp och packade allt på lastbil och körde den till Gällivare. Den nedmonterade stålhallen användes för att bygga upp en ny byggnad.
En hall på Jukkasjärvi Icehotel hade tjänat sitt syfte och marken behövdes till annat

I slutet på 1999 uppförde Llentab en stålhall (30 meter bred, 45 meter lång och 7,9 meter hög) åt Jukkasjärvi Icehotel. Hallen var en traditionell Lentabhall bestående av pelare och fackverk som skruvas ihop till färdiga stomkomponenter på byggarbetsplatsen. I hallen förvarades is över somrarna och så kunde konstnärerna jobba med sina skulpturer året om så att de var klara när hotellet behövde dem, oberoende av årstid. Hallen användes som islager fram tills 2016 men i takt med att hotellet växte behövde man då komma åt marken där hallen stod. Så i slutet på 2016 såldes hallen till en fastighetsägare i Gällivare, Staffan Emmoth AB. Swepo Bygg i Gällivare demonterade hallen på två veckor, märkte upp och packade allt på lastbil och körde den till Gällivare. Sandwichpanelerna var i tunnaste laget till den nya användningen av hallen så de såldes vidare till en jordbrukare som byggde upp en enklare maskinhall. Men huvuddelen av den nedmonterade stålhallen användes för att bygga upp en ny byggnad.

Hallen i Jukkasjärvi monterades därför ner del för del och kördes till Gällivare
Den gamla stålstomkonstruktionen till hallen byggdes upp igen i Gällivare

Alla bärande komponenter på en Llentabhall skruvas ihop. Till hallen i Jukkasjärvi användes ca 25 ton stål som skruvades ihop med ca 10.000 skruvar så för att flytta hallen behövde man bara skruva isär skruvförbanden så att man kunde transportera de olika delarna och sedan skruva ihop dem på samma sätt på annat ställe. Men ett par nya portar, lite flera fönster och nya väggpaneler (för att uppfylla dagens isoleringskrav) så är hallen idag hem en av Norrlands Bils verkstäder. Att återvinna material är idag en självklarhet men den absolut största insatsen för miljön är om man kan återanvända materialet direkt och där är stål ett av de absolut bästa alternativen. Och kan man som i vårt fall montera ner konstruktionen bit för bit utan att förstöra materialet så blir allt så mycket enklare.

Den gamla Llentabhallen är nu Norrlands Bils verkstadshall

Beställare: Jukkasjärvi Icehotel / Staffan Emmoth AB
Konstruktör: Llentab
Stålentreprenör: Llentab