EAB bygger ut lagerhallen åt Båstad-Gruppen

Stål gör det möjligt
För sju år sedan var EAB leverantör när Båstad-Gruppen byggde nytt, och flyttade från Båstad till Ängelholm. Då byggdes 4500 m² med lager och kontor, där man levererade och monterade stomme, tak och väggar. Redan fyra år senare började de växa ur kontoret, och EAB levererade och reste en stålstomme till utbyggnationen av kontorsdelen i fastigheten.

Den här gången är det lagret som börjar växa ur sin kostym, och leveransen från EAB är stålstomme, tak och väggar inkl socklar, med en yta på totalt 5400 m². I detta projekt är det förberett för att underlätta ytterligare tillbyggnation längre fram. I samarbete med Strängbetong har man också levererat en stomme till en entresol på ca 300 m².


EAB har konstruerat och tillverkat stålstommen i Smålandsstenar och monterar med egen personal. Stålstommen består av rörprofiler som pelare samt 60 stycken fackverksbalkar svetsade på EAB i Smålandsstenar, totalt cirka 160 ton stål. Takkonstruktionen med skivverkan består av takplåt från Areco Profiles. Fasaden består av sandwichelement från Paroc Panels.

Beställare: Catorna Fastighets AB
Arkitekt: CM Byggkonsult AB
Entreprenör: PEAB
Konstruktör: EAB
Stålentreprenör: EAB
Fasadelement: Paroc Panels
Takplåt: Areco Profiles
Fackverk: EAB