Dramatens och Operans produktionscenter

Stål gör det möjligt
Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB flyttar sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. Projektet omfattar en nybyggnad om ca 14 100 kvm vilka kommer att rymma ateljéer och verkstäder, två repetitionssalar varav den ena kommer att användas för mindre uppsättningar med publik.
Illustration: Strategisk Arkitektur

Både Operan och Dramaten har ett uppdrag att vårda och vidareutveckla hantverkstraditionen inom teaterområdet. De nya lokalerna kommer att ge verksamheten förutsättningar för detta, Joakim Häggström Arkitektkontor AB tog över projektet från Strategisk Arkitektur AB. Verksamheten är fantastiskt unik med projektspecifka verkstäder såsom måleri -och fondverkstäder, smedjor, snickerieverkstäder, tapetseri, skulptur och attributhallar, kostym, mask och perukmakeri. Därtill inryms övningsrum, solistloger, greenrooms, kontrollrum för ljud, omklädningsrum, kontor, mötesrum.

Stålstommen från Smederna är på väg upp intill järnvägen vid Flemingsberg. Foto: Lars Hamrebjörk

Logistiken internt i byggnaden är komplex med stora specialtillverkade lasthissar på exempelvis upp till 17m i längd. In -och utlastningen är central och specialanpassad för hantering av pallar med egna unika mått. Sammantaget är det en byggnad som kräver en hög teknisk kompetens inom flera områden och en förmåga att kombinera erfarenhet med innovativ anpassningsbar och lösningsorienterad projektering.

Stort fokus för projektet har legat på akustik. Tågtrafken som susar förbi strax utanför huset i kombination med smedja och verkstäder vägg i vägg med repsalar/scenrum, innebär avancerade akustiska åtgärder på flera nivåer. Byggnaden har även internt behov av akustiska isolerad rum såsom t,ex solistloger, kontrollrum och övningsrum som inte får störa varandra.

Rejäla och långahattbalkar med stora dimensioner till stomkonstruktionen. Den här väger 3,3 ton. Foto: Lars Hamrebjörk
FDoto: Lars Hamrebjörk

Stommen för byggnaden består av en primärstomme av stål bestående av fyrkantspelare och HSQ balkar. Bjälklagen byggs med håldäck och ytterväggar av lätta sandwichelement. Huset är egentligen två hus där repsalsbyggnad och verkstadsbyggnad är helt separerade från varandra. Dom delar varken stomme eller grundläggning med varandra. WSP har av MVB Öst fått rollen som huvudkonstruktör och prefabkonstruktör för hela stommen.

Svetsning mellan pelare och de rejäla hattbalkarna.
Foto: Lars Hamrebjörk

Då verksamheten kräver takhöjder på upp till 15m så har pelardimensioner och vindkryss behövts projekteras för att hantera tunga lyft samt att skarvpunkter har studerats noggrant för att hantera både montage och transport. Vindkryssen har skarvats med skurvförband för att få hanterbara längder. Våningshöjderna ställer även krav på sekundärstål för både inner- och ytterväggar. Totalt har det projekterats för ca 1300 ton, detta kan jämföras med primärstommen som har ca 1200 ton stål.

Repsalarna har av akustiska skäl en rum-i-rum konstruktion. Det är en separat stålstomme inne i byggnaden som är helt fristående från primärstommen. Rummen består av stålfackverk som spänner ca 25m mellan avvibrerade stålpelare. Denna sekundärstomme måste monteras i samband med primärstommen då lyft med kran annars blir omöjligt.

Foto: Lars Hamrebjörk
I den högsta byggnadsdelen har replokalerna en fristående stålstomme som är fristående från den primära stålstommen. En ”rum-i-rum” konstruktion
Foto: Lars Hamrebjörk

Byggnadens funktion med rum i rum samt krav på in- och uttransport har gjort att möjligheten att placera pelare i bottenvåningen varit begränsad. Detta ger långa spännvidder med stålfackverk som hänger upp mellanvåningar till ovanliggande våning och sedan för laster vidare till ytterväggar. Detta ger med sig att det krävs temporära stålkonstruktioner under byggtiden till dess att hela systemet är färdigbyggt. Dom stora takfackverken har till viss del även byggts på plats då dom inte kunnat transporteras på grund av både dimension och vikt.

Skarvning av vindkryss i stålkonstruktionen utmed fasaden. Foto: Lars Hamrebjörk

Byggnaden innehåller en fondhiss för att kunna transportera stora fondväggar. Hissen mäter ca 17×2,5 m och kan öppnas hel på två sidor. Hisschaktet har med andra ord ett helt öppet hörn i stället för en sida som i normalfallet. Hisschaktet har vi därför valt att platsgjuta med klätterform för att få en homogen låda som kan hantera dels dom stora öppningarna, dels fungera som byggnadens stabilisering.

Beställare: Fabege / Operan & Dramaten
Arkitekt: Joakim Häggström Arkitektkontor
Entreprenör: MVB Öst
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Smederna Sverige AB

En av de rejäla hattbalkarna lyfts på plats uppe på stålpelarna vid fasaden.
Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk