Coop bygger automatiserad varuterminal i Eskilstuna

Stål gör det möjligt
Coop bygger en ny logistiklösning och en central, helautomatiserad varuterminal med en stor terminal med höglager i Eskilstuna logistikpark. Terminalen kommer att vara i full drift under andra halvåret av 2024. Den nya varuterminalen blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel, och blir tillsammans med en ny logistiklösning hjärtat i Coops hela varuförsörjning.

Terminalen kommer att ha tågspår in på tomten (som är ca 51 fotbollsplaner stor) vilket möjliggör att Coop kan utöka andelen transporter på tåg.

Terminalbyggnaden kommer att ha en grundyta på 77 000 kvm (14 fotbollsplaner), och en totalyta på 109 000 kvm. Hallbyggnaden kommer att ha tre olika höjder; 15, 26 och 36 meter hög (en jämförelse är takhöjden på Friends arena på 33 meter). Totalt är byggnaden 528 meter lång och 220 meter som bredast.

Den stora höglagerbyggnadens byggs av Nordec som även är stomkonstruktör för den 6000 ton tunga stålstomkonstruktionen. Dessutom levererar de 30 000 kvm håldäcksbjälklag. Till takkonstruktionen levererar Nordec ca. 100 000 kvm TRP-plåt från Areco (TP 131 Aluzink). Sandwichelementen till fasaderna på ca. 45 000 kvm från Ruukki monteras också av Nordec.

De högsta stålpelarna på 36 meter består av svetsade 1100mm-profiler och kommer i två sektioner som monteras på plats innan lyft. Pelarna tillverkades på Nordecs fabrik i Ylivieska i Finland. Fackverken är som längst 25 m långa och tillverkas i Peräseinäjoki och kommer mad lastbil till byggplatsen. Dessa levereras odelade för att möjliggöra effektiv montering. Projektet är uppdelat i 10 etapper där nu i september samtliga är uppe i färdig byggnad.

Beställare: Coop Logistik AB
Arkitekt: Krook & Tjäder
Entreprenör: Tommy Allström Byggproduktion AB
Konstruktör: Nordec
Stålentreprenör: Nordec
Fasadelement: Ruukki
Takplåt: Areco