Björkbornsbron träbeklädd stålbrobåge

Stål gör det möjligt, Stålbroar
En ny GC-bro med fritt brospann på 48 m med inspänd 10 m hög brobåge i förlängnings av allén vid Alfreds Nobels Björkborns Herrgård i Karlskoga. Brodäckets yttersidor och bågen är beklädda med cederträ.

När förslaget till brodesign från en tävling för arkitektstudenter på KTH kom fram tog Lecor tillsammans med PEAB och AFRY ett brokoncept som kunde förverkliga gestaltningen av bron. Vid närmare betraktande visade det sig att bron har en minst sagt utmanande geometri och den bärande strukturen skulle huvudsakligen utgöras av trä och stål.

Efter analys av det tänkta statiska systemet visade det sig att bron inte kunde byggas med ledad båge i trä som det var tänkt från början. För att ändå kommer så nära gestaltningsförslaget som möjligt började ett intensivt bollande med olika idéer av konstruktionslösningar. Man tog fram en lösning i stål som uppfyllde normkraven och som förmedlade känslan av en träbro.

Projekteringen utfördes i ett 3D-program med fildelning i realtid mellan alla parter och som möjliggjorde en parallell kvalitetssäkring för att upptäcka eventuella fel och ändringar så tidsnära som möjligt. En utmaning var montageskedet av brodäcket. Brodäcket i sig skulle inte klara spännvidden på 48 m som fribärande konstruktion. Lösningen blev montage av ett 3 m högt temporärt stålfackverk på brons överbyggnad som förstärkte brodäcket. Efter framgångsrikt montage av bågen och hängstag demonterades fackverket.

Tillverkning av bron har skett i Lecors fabrik i Kungälv under vintern 2021/2022 fram till slutmontaget vid Påsk då Nordic Crane slutligen lyfte bron på plats.

Beställare: Karlskoga Kommun
Arkitekt: Det började med en tävling för arkitektstudenter vid KTH i Stockholm hösten 2018. Uppgiften var att ta fram ett gestaltningsförslag på ny gång- och cykelbro över Timsälven. Vinnaren av tävling blev en bro i trä.
Entreprenör: PEAB i Örebro
Konstruktör: AFRY
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik