BAS Barkarby – en utmanande byggnad

Stål gör det möjligt
BAS Barkarby ska bli en regional knutpunkt och en samlingspunkt för Barkarbystaden och Järfälla, där lärandemiljöer med främst teknisk och naturvetenskaplig inriktning tillsammans med näringslivsinslag, kultur, idrott och service samlas. En plats där människor vill vara, träffas och utvecklas tillsammans.
Foto: Lars Hamrebjörk

Stomentreprenören Contiga levererar en stålstomme på ca 1850 ton stål, ca 23 200 kvm håldäck och ca 3500 kvm prefabricerade betongväggar. Fasadelementen levereras och monteras av Essa.

Foto: Lars Hamrebjörk

Utmanande delar i projektet för konstruktören BTB har varit tolv stora fackverk i byggnaden. En blackbox för 300 sittande personer i två våningar utan pelare med stora fackverk, samt en Multihall med läktare för 500 sittande med fackverk som är våningshöga och har en spännvidd på ca 24 meter. De väger ca 35 ton styck och bär sex våningar av byggnaden. Projektering av dessa fackverk har inneburit en omfattande samordning mellan projektering, tillverkning och montage. De har tillverkats i två delar och sammanfogats på montageplatsen.

Multihallen med sina ovanliggnde fackverk som levererades i delar och sammanfogades på arbetsplatsen då de väger cirka 35ton/st när de är sammanfogade.
Foto: Lars Hamrebjörk
Fackverken över Multihallen kommer att nyttjas som gym.
Foto: Lars Hamrebjörk

Det är även fackverk i byggnadens högdel som bär den utkragande ytan på 7×21 m i fyra våningar. Fackverken är kopplade med dragstag till den stabiliserande betongkärnan, trapphuset. Trapphuset är efterspänt med Dywidag-stag för att hantera högdelens stabilitet samt deformationer i den utkragande delen.

Fackverken i den utkragande delen på våning 10 var en av utmaningarna som krävde en väl
genomtänkt montageplan för att kunna monteras säkert och effektivt.
Foto: Lars Hamrebjörk

Beställare: Atrium Ljungberg
Arkitekt: White
Konstruktör: BTB
Stomentreprenör: Contiga
Fasadentreprenör: Essa

Huvudentrén från den nya vägen över E4 som kopplar samman Barkarbystaden. Skärmtaket levererades C4 målat med tillhörande skyltstolpar som är varmförzinkade.
Foto: Lars Hamrebjörk