Telferbana

Aktuellt, Konstruktion
Publikation 51 Telferbana gavs ut av SBI 1976 och var baserad på stålbyggnadsnorm 70 samt tidens teknik för stålbyggande. Nu publiceras en ny handbok för dimensionering av telferbanor och tillhörande konstruktioner

En telfer på en telferbana är en lyftanordning som ofta behövs inom industrier och fabriker. Genom att telfern färdas längs telferbanan kan transporthanteringen av alla möjlig typer av föremål lösas på ett enkelt sätt. Telfern kan också användas för tillexempel utlastning genom portöppningar. Telferbanor utförs antingen av kallformade specialprofiler eller av valsade alternativt svetsade I-profiler. I-profilsbanor dimensioneras enligt Eurokodregelverket och är de som behandlas i den nya Publikation 201 Telferbana – Handbok för dimensionering av telferbanor.

Telfer på telferbana

En telferbana blir lite speciell att dimensionera jämfört med många andra balkar genom att kontroll av lokala spänningar i underflänsen genomförs i kombination med de globala spänningarna. Detta görs för att säkerställa ett upprepbart beteende genom att flytning i underflänsen undviks vilket annars skulle kunna orsaka problem för telferns framförning genom bestående deformationer. Att lasten är rörlig gör också att den mest kritiska positionen för lasten ska bestämmas och även utmattning kan behöva kontrolleras i vissa fall. Telferbanans utformning kan också innehålla horisontellt krökta segment som då behöver kontrolleras med avseende på de tillkommande krafter som uppkommer av den krökta geometrin.

Handboken innehåller råd, anvisningar och hjälpmedel för dimensionering av telferbanor där bland annat ovanstående mer specifika situationer behandlas. Dimensioneringshjälpmedlen innefattar formler och diagram för direkt dimensionering av telferbanor. Utöver dimensioneringsanvisningar och hjälpmedel ges praktiska råd och anvisningar för projektering och utformning av telferbanor samt tillhörande upphängningskonstruktioner. Detta kompletteras också med sju beräkningsexempel som praktiskt visar hur både bana och upphängningar kan dimensioneras med hjälp av handboken.

Arbetet med handboken har utförts av Wylliam Husson på ProDevelopment och Erik Forsgren på Stålbyggnadsinstitutet med hjälp av en engagerad referensgrupp av konstruktörer, stålbyggare och leverantörer. Handboken finns tillgänglig i SBI:s webbshop för köp eller för digital läsning direkt på hemsidan för anställda på SBI:s medlemsföretag.

Författare
Erik Forsgren, SBI