Slussens avbördningsluckor i Rostfritt stål

Aktuellt, Konstruktion
Nya Slussen är ett utmanande projekt med många olika arbeten som skall utföras på en liten yta i centrala Stockholm. Själva Slusskanalen som namngivit området är en relativt liten del i sammanhanget. Det skall byggas nya broar för fordon samt gång- och cykeltrafikanter, områdena runt vattnet ska bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, kultur, caféer och restauranger. Men kanske viktigast av allt är att säkra Mälaren som dricksvattentäkt för 2 miljoner människor. Risken för översvämning i Mälardalen är idag oacceptabelt hög, och med nya Slussen femdubblas kapaciteten för att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön.

Avtappningen sker via två stycken så kallade avbördningskanaler på var sin sida om slusskanalen. I respektive kanal sitter en lucka som kan reglera flödet från Mälaren till Saltsjön och vid behov även stängas helt för att förhindra att saltvatten tränger in i Mälaren.

Avbördningsluckorna

Luckorna är av fish-belly typ (döpt efter luckans profil som liknar en putande fiskmage) och har spännvidden 38 m respektive 35 m, samt är 7,5 m höga. Som jämförelse för att få en uppfattning om luckornas storlek, kan man ställa två lastbilar med släp efter varandra på längden och nästan två stycken på höjden för att täcka luckbladets yta.

Luckorna är bland de största i världen av denna typ och utgörs av en svetsad konstruktion i rostfritt stål som väger runt 70 ton. Luckorna tillverkas färdiga i Stål & Rörmontages verkstad i Sölvesborg och levereras i ett stycke till Slussen på pråmar. Luckorna kan således aldrig demonteras eller lyftas bort när Slussen väl är färdig, vilket har ställt höga krav på hållfasthet, funktion och livslängd på luckorna som alltså inte får gå sönder. Livslängden är beräknad till 100 år, och år 2050 skall luckans översta krön bytas ut mot ett 0,5 m högre dito, för att kompensera för förväntade vattennivåhöjningar.

Luckorna är bottenlagrade och öppning/stängning sker med hjälp av hydraulcylindrar som tar tag i luckans båda övre hörn. Höga krav på estetik präglar hela Slussenprojektet, och genom att utveckla en lösning med länkarmar mellan hydraulcylindrar och lucka har all drivmekanik kunnat placeras gömt i maskinrum under kajplan. Som komplement till datorstödda CFD-analyser, har en fysisk skalmodell i skala 1:20 av avbördningskanaler inkl. luckor byggts upp i Älvkarleby för att i detalj kunna analysera vattenflöden och dess påverkan på luckorna.

Tillverkningen av luckorna

Stål & Rörmontage i Sölvesborg har stora erfarenhet av svetsning i duplexa material och har fått det prestigefulla uppdraget att tillverka allt rostfritt i projektet. Arbetet är mycket utmanande med stora detaljer med mycket svets, tuffa toleranser och bearbetningar. Tillverkningen av avbördningsluckorna består av 5 delprojekt.

1. Vinteravstängningsluckor
Totalt cairka 600 komponenter och 3 ton Duplex 1.4462.

Avstängningslucka för fiskvandringsled.

2. Ingjutningsgods för avbördningsluckor
Cirka 2600 komponenter och 72 ton Duplex 1.4462

Sidofalsplåtar med höga krav på ytfinhet.
Sidofalsplåtar med höga krav på ytfinhet.
Stora skrymmande sidofalsplåtar.
Många olika detaljer.

3. Avbördningsluckor
Cirka 3100 komponenter och 160 ton Duplex 1.4462

Ett av 16 spant till en lucka.
Ett av 16 krön till en lucka.

4. Ingjutningsgods för slusskanal
Cirka 1300 komponenter och 10 ton Duplex 1.4462. (tillverkningen har inte inletts ännu)

5. Slussluckor.
Cirka 2600 komponenter och 60 ton Duplex 1.4462.
(tillverkningen har inte inletts ännu)

Författare
Pertti Johansson, Skanska
Anna Sahleström, Skanska
Lars-Åke Persson, Stål & Rörmontage