Globen byggs om invändigt för en ny publikupplevelse

Aktuellt, Konstruktion
Hur kan man skapa en bättre stämning, intimitet och akustik i Globen för alla typer av evenemang? - NCC ska under 2024 renovera och modernisera Avicii Arena / Stockholm Globe Arena. Man tillför en ny stålkonstruktion (ca 1000 ton) vilken monteras runt ekvatorn i arenarummet som grund för ny rigg och ett nytt skjutbart akustiktak som också kompletteras med ett elektro-akustiskt ljudsystem. Befintliga läkare C rivs och ersätts av gondollounger som kommer att tillföra en helt ny publikupplevelse. Skjutbara teleskopläktare och nuvarande 14 000 läktarstolar ersätts och effektiviseras.

År 1989 invigdes Stockholm Globe Arena, en av Sveriges mest besökta evenemangsarenor. NCC byggde arenan, ett arbete som pågick i ungefär 2,5 år, och 2010 färdigställde NCC även glasgondolerna SkyView. För två år sedan fick Stockholm Globe Arena namnet Avicii Arena. NCC ska nu renovera och modernisera arenan för att möta nutidens krav.

– SGA Fastigheter har under ett flertal år arbetat med att finna det bästa sättet att uppgradera den fantastiska Avicii Arena, Globen, för framtiden på ett klokt och ansvarsfullt sätt, inom ramarna för Stockholms kommunfullmäktiges beslut. Vi har haft med oss några av de bästa internationella konsulterna i Europa för att projektera ombyggnationen och nu välkomnar vi NCC som samarbetspart till oss så att vi i nära samverkan kan se till att den ikoniska arenan fortsatt har rollen som en av världens mest fantastiska arenor, säger Mats Viker, VD SGA Fastigheter.

NCC:s uppdrag omfattar modernisering av arenarummet. Arenan kommer att bli mer flexibel med målsättningen att skapa en närmare publikupplevelse. NCC kommer även att bygga nya gondol-lounger och en ny konstruktion, en ring, ovanför arenans ekvator. Från ringkonstruktionen byggs bland annat en ny rigg och en konstruktion för rörliga paneler.

Stålbyggnadsdagen den 19 oktober på Stockholmsmässan kan du höra konstruktören för den nya stålkonstruktionen och hela ombyggnaden – Knut Stockhusen, schlaich bergermann partner.

– Att uppdatera en unik och komplex byggnad som Avicii Arena måste göras varsamt, med respekt för byggnadens historiska utseende och med moderna krav och teknik i fokus. Vi är väldigt stolta över att få återkomma till detta landmärke som NCC byggt, vidareutvecklat och nu ska modernisera, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC.

Avicii Arena är en av Stockholms mest välkända byggnader. Den är också blåklassad av Stadsmuseet i Stockholm, vilket betyder att den bedöms vara särskilt värdefull och har ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”. SGA Fastigheter har tillsammans med NCC samarbetat med ett internationellt designteam för att säkerställa detta.
Projektet planeras vara färdigställt i början av 2025 och bland annat vara redo för Ishockey-VM i maj 2025.

Beställare: SGA Fastigheter
Arkitekt: HOK/CF Möller
Konstruktör nytillkomna delar: sbp, schlaich bergermann partner
Konstruktör förstärkningar: WSP
Totalentreprenör: NCC
Stålentreprenör: Mostostal Krakow SA